16 jun. 2017

Oud bericht weer actueel. Ouderen zijn niet meer welkom op het tijdstip dat ze al jaren gewend zijn. Stavaza privatiseringsovereenkomst LACO.

Webmaster: 

N.a.v. de ingezonden brief van de Ouderen over het veranderen van het tijdstip van hun zwemuurtje ben ik op zoek gegaan naar nieuws over Laco/Gemeente Grave . Eind vorig jaar zou er meer informatie komen stond er in deze nieuwsbrief van vorig jaar. Of wordt dit de plek waar de ouderen het water induiken?

 Raadsinformatiebrief Informatie privatiseringsovereenkomst Laco 'Op d'n Ham' 
Wij informeren u over de voortgang van de besprekingen met Laco Nederland betreffende de privatiseringsovereenkomst ‘sportcentrum Op d’n Ham en de gymzaal aan de Stadshouderlaan’.

Inhoud

Op dit moment heeft de gemeente Grave een privatiseringsoverkomst met Laco Nederland betreffende de erfpacht van de grond en exploitatie van sportcentrum Op d’n Ham en degymzaal aan de Stadhouderlaan. Deze overeenkomst is ingegaan op 1 september 1997 en loopt tot 1 september 2017.

In de overeenkomst is opgenomen dat Laco Nederland de mogelijkheid heeft om 
per 1 september 2017 zowel sportcentrum Op d’n Ham als de gymzaal aan de Stadshouderlaan te kopen voor €1,=. De gemeente heeft het recht om van Laco te verlangen dat zij de exploitatie dan moet voortzetten, telkens voor 1 jaar tot een maximum van 5 jaren.

Wij beraden ons dit moment op een drietal alternatieven, te weten:
 1. Verlenging van de huidige overeenkomst o.b.v. overeen te komen aangepaste afspraken;
  1. Inclusief zwembad
  2. Exclusief zwembad
 2. Sluiting van een geheel nieuwe overeenkomst met nieuwe randvoorwaarden; 
 3. Het niet verlengen van de overeenkomst en onderzoeken van alternatieven.
Wij zijn met betrekking tot het eerste alternatief in onderhandeling met de directie van Laco Nederland. Ter voorbereiding op deze gesprekken is er advies ingewonnen bij Hekkelman advocaten & notarissen om onze huidige juridische positie en onze speelruimte naar de toekomst toe helder te hebben. Ook is er kennis van de situatie en onderhandelingen met Laco in Cuijk.
page1image20080

Laco heeft ons tijdens de bespreking van begin maart 2016 toegezegd dat de gemeente Grave eind april een concreet voorstel tegemoet kan zien betreffende de verlenging van de huidige overeenkomst en de eventuele koop van de locaties.

Bespreekpunten tijdens de onderhandelingen zijn:

  Verlengingsperiode. Daarbij rekening houdend met de economische levensduur, technische levensduur en restwaarde van de panden en de technische installatie.
 •   Exploitatiebijdrage. Op dit moment betaalt de gemeente Grave jaarlijks € 165.000 exploitatiebijdrage aan Laco. Bij verlenging van de overeenkomst zal de hoogte van bedrag worden bepaald door het verwachten investeringen, kosten - baten analyse en de beschikbare middelen.

  Procedurele informatie
  We buigen ons op dit moment over de verdere invulling van de mogelijkheden die er zijn. Het voornemen is om in het najaar van 2016 met een voorstel naar de raad te komen 

Geen opmerkingen: