14 feb. 2017

Quote van de dag 15.: MKB rapport is binnen en alleen voor raadsleden ter inzage.

Het college heeft het MKB rapport aan moeten vragen n.a.v. aangenomen motie van o.a. KEERPUNT 2010. 

N.a.v. pag. 2: is het Mkb-rapport inmiddels binnen en kan de raad hierover
beschikken?

Het rapport is binnen en wordt ter inzage gelegd voor de raad. 

Geen opmerkingen: