13 feb. 2017

Quote van de dag 14.: De heer Joosten zegt: "Dat hij het overleg niet nodig vindt maar er onder protest toch bij aanwezig is".

Uit mijn fotoarchief

In de notulen van de agendacommissie las ik onder het kopje bespreekpunten Overleg decentralisaties - verzoek VPGrave = notitie VPGrave. 

De voorzitter vraagt wie er aanwezig wil zijn bij het overleg met wethouder Henisch over de decentralisaties. 

VPGrave, Keerpunt 2010, de  fractie Eigenhuijjsen en de LPG willen bij dit overleg aanwezig zijn.

P.S. webmaster: uit de lijst van aanwezigen blijkt dat de hele coalitie aanwezig was in de personen van:

R.Bannink, R.Joosten, B.Peters en de heer F.Smulders.

Geen opmerkingen: