18 feb. 2017

Poll Impuls Grave Vesting. Varianten wegomlegging N321

De discussie over de omlegging van de Sint Elisabethstraat houdt veel gemoederen bezig in diverse wijken en ons dorp Escharen. Diverse standpunten botsen met elkaar. Historisch Grave, de Vestingvisie, veiligheid, natuurbehoud enz. vechten om voorrang. Als bijdrage aan het Politieke Debat lanceert Keerpunt 2010 deze poll.

De gemeente Grave en de provincie Noord-Brabant hebben vanuit een Studiekamer 6 varianten onderzocht om de overlast van het verkeer van de N321 te verminderen. Keerpunt 2010 stelt u in de gelegenheid om uw voorkeur aan te geven. Tot aan de behandeling in de raad is deze poll open.

De poll is al 678 keer bekeken.
De Hampoort verdient het om de mooiste toegang tot Grave te worden voor voetgangers, fietsers enz.

Ondergaande zon op het Visioterrein

De problematiek van de Sint Elisabethstraat
Het bestuur van de wijkraad Binnenstad geeft in een brief aan hoe het beste de problematiek van de Sint Elisabethstraat het beste kan worden aangepakt. Kort en goed komt dit er op neer de weg veilig te maken, het ontnemen van de functie van de N 321 als sluipweg voor vrachtverkeer en voorkomen dat het zoeken naar een oplossing voor de N321 een bron wordt van onderling gekissebis binnen de gemeente. 

Het bestuur hecht eraan dat hun inbreng betrokken wordt in de discussies over de weg, het VISIO-terrein en de ontwikkeling van Historisch Grave. Ze schrijven: "Wees pragmatisch. Een nieuwe weg zal er voorlopig niet liggen. Ondertussen id de N321 wel een acuut veiligheidsprobleem dat opgelost moet worden. Kijk wat er kan en sla de handen ineen, in plaats van energie te 
verliezen aan het opkomen voor een deelbelang." 

"Concreet: maak de weg zoals die er nu ligt veilig. Twee dingen zijn hiervoor in ieder geval belangrijk. In de eerste plaats moet de snelheid naar beneden. Vanaf de splitsing met de Estersveldlaan tot aan de N324: 30 kilometer per uur. Dit kan door maimumsnelheidsborden, maar aanvullend zal een andere aankleding van de weg wonderen doen: bomen, plantenbakken, groen etc. Kosten? Minimaal. In de tweede plaats moeten fietsers van het gemotoriseerd verkeer worden gescheiden. Dit is eenvoudig op te lossen met  een fietspad over het voormalig VISIO-terrein."


Poll: N321 . Uw voorkeursvariant.

Klik op een van de onderstaande mogelijkheden en breng uw stem uit!!

Tussenstand:
Ook een poll maken? klik dan hier

Zojuist is dit artikel op de Arena website geplaatst.


Grave

INGEZONDEN

N321, de Elisabethstraat in Grave

 Door Jeroen van der Eerden van Wijkraad Binnenstad Grave
Drukbezocht was de informatieavond die de gemeente Grave op 7 december organiseerde over de N321, de Elisabethstraat in Grave, de provinciale weg Cuijk-Grave. Drie aanleidingen waren er. De weg is niet meer ingericht op vele vrachtverkeer dat er gebruik van maakt. De weg is erg gevaarlijk, vooral voor fietsers en het huidige vrachtverkeer is zo zwaar dat het aanzienlijke schade veroorzaakt aan de huizen langs de weg en aan de historische Hampoort. De tweede aanleiding is de herinrichting van het Visioterrein. Hierdoor is het verleggen van de weg een reële optie. Er kan een veiligere verbinding komen tussen het Visioterrein en het centrum. De derde aanleiding is het herinrichten van de N324, de weg van Paalgraven bij Oss naar de brug bij Grave. Er moet een nieuwe aansluiting gemaakt worden voor de Elisabethstraat.
Sluipverkeer. Een auto uit Litouwen die via Grave van Cuijk naar Paalgraven rijdt.
Nadat de gemeente een vijftal tracéopties had gepresenteerd was het bal. Het werd geopend en gesloten door inwoners van Escharen. Het waarschijnlijk meest voor de hand liggende tracé voorziet in een verbinding van de Maasdijk naar Velp; een nieuwe weg tussen de wijk Estersveld en Escharen. Resoluut werd het van de hand gewezen door de in groten getale opgekomen Escharense bevolking. Dat nooit!, klonk het; al moeten we naar de Raad van State! De Gelderlander pikte het protest op en er verscheen twee dagen later een groot artikel in de krant. Inmiddels staan er bordjes langs de weg om iedereen duidelijk te maken dat Escharen het niet accepteert.

De acties in Escharen; begrijpelijk? Zeker, maar constructief, nee niet echt.
De Wijkraad Binnenstad kiest een andere insteek; pragmatisch en opbouwend.
Een nieuwe weg zal er voorlopig niet liggen. Ondertussen is er wel een acuut veiligheidsprobleem dat opgelost moet worden. Dus: kijk wat er kan, sla de handen ineen in plaats van energie te verliezen aan het opkomen voor een deelbelang. Concreet: maak nu de weg zoals die er ligt veilig. Twee dingen zijn hiervoor in ieder geval belangrijk. In de eerste plaats moet de snelheid naar beneden. Vanaf de splitsing met de Esterveldlaan tot aan de N324: 30 kilometer per uur. Dit kan door maximumsnelheidsborden, maar aanvullend is een herinrichting van de weg noodzakelijk: bomen, plantenbakken, groen etc. Kosten? Minimaal. In de tweede plaats moeten fietsers van het gemotoriseerde verkeer worden gescheiden. Dit is eenvoudig op te lossen met een fietspad over het voormalige Visioterrein.

Met deze twee maatregelen zijn we al een eind op streek, maar we zijn er nog niet. Om de schade aan huizen te beperken wordt de N321 afgesloten voor verkeer zwaarder dan 3 ton. Tenslotte wordt Rijkswaterstaat gevraagd bij de afslag Cuijk met borden duidelijk te maken dat de route naar knooppunt Paalgraven en verder naar Den Bosch via Dukenburg toch heus sneller is dan via Grave. Wie een routeplanner gebruikt ziet dat dit nu al het geval is. Met de voorgestelde maatregelen en de herinrichting van de N321 zal de tijdsbesparing nog veel groter worden.

Onze oproep aan de gemeente
Kies voor safety first; veiligheid voor weggebruikers en veiligheid voor gebouwen. Laten we samen naar de Provincie en Rijkswaterstaat gaan en onze plannen voorleggen. En onze oproep aan Escharen: trek die bordjes uit de grond en ga voor het gemeenschappelijk belang.

Jeroen van der Eerden,
Voorzitter wijkraad binnenstad

Geen opmerkingen: