8 feb. 2017

Nel schrijft:

Uit mijn foto-archief
Oud-burgemeester Delissen zegt het met bloemen.

De bijeenkomst in ’t Dorpshuus in Escharen op donderdag 9 februari a.s. over de varianten omlegging N 321 begint om 19.30 en is georganiseerd door de dorpsraad EZV.

Het amendement Rapport Rekenkamercommissie Land van Cuijk is aangenomen met 9 voor – 6 tegen (VVD – Trots – LPG).

De motie van Trots - ondersteund door VPG en Keerpunt 2010 – om bij verdere (onderzoeks)opdrachten omtrent de Vestingvisie aan de stedenbouwkundige, expliciet een inpassing van de N 321 te betrekken – 

is aangenomen met 8 voor en 7 tegen (CDA-LPG en VVD)  

Geen opmerkingen: