9 feb. 2017

Louis Sparidans schrijft weer over "Ons Graafs geld". Arena.

Frappant

Louis Sparidans tijdens een vergadering van Keerpunt 2010.
Ben, Jan Litjens en  Hennie Bongers zijn vol aandacht.


Ben Litjens gaat, vergezeld door een financieel deskundige, in gesprek met wethouder Joon e.a. om meer duidelijkheid te krijgen over ons gemeentelijk huishoudboekje dat enorm moeilijk in mekaar steekt. Via dit weblog wordt u over zijn bevindingen bijgepraat. Menig accountantskantoor stopt met het werk bij kleinere gemeenten i.v.m. de complexiteit  van de administratie. Ook in Grave was er veel discussie met de accountant voordat hij zijn handtekening er onder zette.


Door Louis Sparidans 


Ofschoon ik al enkele malen heb geprobeerd de burgemeester dringend uit te nodigen om schriftelijk uit te leggen waardoor/waarom ‘ons Graafs geld’ in 2015 op papier met 4,5 miljoen euro is geslonken, is er van enige uitleg helaas nog niks terecht gekomen.


Eigenlijk heel frappant. Ik kan me nog voorstellen dat de burgemeester er niet wakker van ligt, maar om het nou helemaal te negeren? 4,5 miljoen is toch niet niks. Het is zijn taak om het uit te leggen (‘voorlichting’ zit immers in zijn portefeuille) en steeds méér Graafse burgers willen intussen wel weten waar hun geld blijft. Zelfs een beroep op ‘respect en vertrouwen’ waar de burgemeester in het algemeen zo aan hecht mocht niet baten.
Maar nóg frappanter is eigenlijk dat de raadsleden die de jaarstukken over 2015 eind september jongstleden goedkeurden, óók helemaal niks van zich laten horen. En dan bedoel ik met name de raadsleden die verantwoordelijk zijn voor het totstandkomen van het huidige College van Burgemeester en Wethouders: de LPG (Lokale Partij Grave), het CDA, de VVD en de partij ‘Trots’. Raadsleden zijn gekozen door de burgers van Grave en ze beloofden allemaal dat ze altijd eerlijk en transparant zouden zijn. Weet u het nog?

Eigenlijk zouden ze zich nu op de borst moeten kloppen dat zij dat allemaal ‘mogen’ goedkeuren. Maar kennelijk durft niemand van hen in de krant uit te leggen hoe het precies zit. Of zouden ze het niet weten…?

Beste raadsleden, zet mij maar gerust ‘voor paal’ als u van mening bent dat ik het niet bij het rechte eind heb, maar leg dan zelf ook uit hoe we het dan wél moeten zien. Al is het maar om de burgemeester een beetje uit de wind te houden zolang hij niet zelf aan de bak wil.
Het is overigens geen privévraag van me. Honderden Gravenaren, zo niet meer, wachten intussen op een eerlijk en volledig antwoord. Ik krijg dagelijks toenemend bijval voor mijn vragen. De Graafse bevolking wordt steeds nieuwsgieriger.
Louis Sparidans

Geen opmerkingen: