10 feb. 2017

Liveblog "Gat van Grave" 116. De Gelderlander: Burgemeester, voorzitter Veiligheidsregio, van Nijmegen, beantwoordt raadsvragen.

Stuwongeluk: pas na 24 uur geïnformeerd

NIJMEGEN/GRAVE

Pas 24 uur na het stuwongeluk in Grave en het leeglopen van het Maas en Maas-Waalkanaal, is de gemeente Nijmegen door Rijkswaterstaat geïnformeerd.
En pas anderhalve dag na de aanvaring - een met 2.000 ton benzeen geladen tanker voer dwars door de stuw - was er voor het eerst bestuurlijk contact tussen burgemeester Hubert Bruls en Rijkswaterstaat.

Dat blijkt uit antwoorden van Bruls op schriftelijke vragen van de Nijmeegse VVD-fractie. "Wat ik daarvan vind, houd ik nog even voor me. Ik vertel het eerst aan de onderzoekscommissie die in kaart brengt hoe de communicatie in de 48 uur na het ongeluk is verlopen", zegt Bruls.

Bij de aanvaring, op 29 december om 19.30 uur in dichte mist, werd een groot gat in de stuw geslagen. Water stroomde weg, het waterpeil zakte bijna 3 meter. In het Maas-Waalkanaal kwamen woonboten scheef te liggen, de scheepvaart in het kanaal was anderhalve week gestremd en bedrijven leden voor tonnen schade.

Uit de beantwoording van de VVD-vragen wordt ook duidelijk dat Bruls pas op de ochtend na de bijna-ramp door de operationeel leider van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is gebeld. Bruls is de voorzitter van deze Veiligheidsregio. "Maar hierover kan ik duidelijk zijn: er was geen reden om mij uit mijn bed te bellen, vind ik. Ik had als voorzitter geen rol bij dit incident. Er was ook geen directe dreiging voor Nijmegen."

Bruls was bovendien via de media al op de hoogte van het ongeluk met de tanker, zegt hij.

De burgemeesters van Heumen en Mook en Middelaar uitten in de dagen na het stuwongeluk stevige kritiek; ze vonden dat ze op de avond van de aanvaring op de Maas uren eerder geïnformeerd hadden moeten worden.

Het kostte de hulpdiensten in de dichte mist veel tijd om het schip te lokaliseren en vast te stellen wat er was gebeurd.

"Ik vind het eerlijk gezegd niet zo verwonderlijk dat er gezien de mist veel verwarring was", zegt Bruls daarover. "Maar het is terecht dat de aansturing en de communicatie nu goed onderzocht worden."

Volgens calamiteitenexpert Paul Scheepers, verbonden aan Radboudumc, zijn Grave en met name Nederasselt aan een ramp ontsnapt. Het grootste gevaar was volgens hem het ontsnappen van een gifwolk uit de benzeentanker, die bij de botsing met de stuw de stuurhut verloor, 3 meter naar beneden donderde maar wonderwel niet brak.

Er lopen twee onderzoeken naar de bijna-ramp. Een door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, een door Rijkswaterstaat en de betrokken Veiligheidsregio's en waterschappen.

P10

Geen opmerkingen: