24 feb. 2017

Adviespunt Snippergroen reageert op Theo Reijnen.

De kwalijke rol” van Trots Liberaal.

Plaats van handeling: de vergadering van de Raadscommissie Ruimte van dinsdag 21 februari.
Onderwerp: het nogal vernietigende rapport van de Rekenkamer over het snippergroenproject.

Nadat het Adviespunt Snippergroen had mogen inspreken,meende Theo Reijnen namens de fractie van Trots er meteen vol in te moeten gaan. Hij vroeg de inspreker of deze in het rapport ook gelezen had over (citaat) de kwalijke rol van het Adviespunt in het project.
Toen van de kant van het Adviespunt werd gevraagd waar dat in het rapport te lezen was, werd het stil. Reijnen kreeg van de voorzitter enkele minuten tijd om aan te geven waar deze passage in het rapport te vinden was. Reijnenrommelde nerveus in zijn papieren maar een antwoord kwam er niet. Hij had iets gelezen dat niemand anders had gelezen. Het bleek gewoon een populistisch verzinsel om het Adviespunt verdacht te maken. Beetje dom. 
Er werd nog lang over het rapport gesproken. Reijnenhebben we niet meer gehoord. Hij vond één uitglijder voor deze avond wel genoeg.

Al eerder –tijdens een raadsdebat- probeerde de fractie van Trots het Adviespunt in een kwaad daglicht te stellen met de suggestie dat het project veel beter zou zijn gelopen als het Adviespunt zich er niet mee bemoeid had. Burgers helpen om hun recht te halen, daar is de fractie van Trots niet zo van. We zijn benieuwd naar de inbreng van Trots in de raadsvergadering van 28 maart waar het rapport van de Rekenkamer prominent op de agenda zal prijken. 

Adviespunt Snippergroen

Geen opmerkingen: