22 feb. 2017

De Gelderlander:

Inwoners praten mee over fusie

CUIJK

Inwoners van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk mogen dit voorjaar op speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomsten hun zegje doen over wat in hun ogen nu het beste is voor het Land van Cuijk. Er komen in maart en april vijf inwonersavonden, voor elke gemeente een.
Vanavond is in het gemeentehuis van Cuijk een nieuwe raadsconferentie Land van Cuijk, georganiseerd door de vijf gemeenteraden. Dan wordt bekendgemaakt dat er in Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Anthonis van die burgerbijeenkomsten komen.

Voor de zomer moet er bij de afzonderlijke gemeenteraden een nieuw onderzoeksrapport op tafel liggen over Land van Cuijks toekomst. Is herindeling het beste, of toch alleen maar nauwer samenwerken of misschien is het beter gewoon zelfstandig te blijven?

Adviesbureau Berenschot voert dit onderzoek uit. Het Land van Cuijk en de provincie Brabant spraken vorige zomer af een externe procesbegeleider te benoemen om de vastgelopen samenwerking vlot te trekken.

Vorig jaar is door de vijf gemeenteraden nog besloten dat er 'een verkenning' moet komen naar de voor deze regio 'best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking'. Dit besluit kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Ook al omdat er in een eerste voorstel volgens Mill, Grave en Sint Anthonis het woord 'bestuurlijke fusie' (lees: herindeling) expliciet werd opgevoerd. De grote gemeenten Boxmeer en Cuijk willen eindelijk vaart zetten achter vergaande samenwerking. In Boxmeer werd met 1 januari 2019 zelfs al eens een datum genoemd voor een nieuwe Land van Cuijkse fusiegemeente.

Geen opmerkingen: