17 jan. 2017

WMO bericht uit de Arena vanuit CMG organisatie.

Grave


Maximale eigen bijdrage Wmo verlaagd voor inwoners Grave

 Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl
GRAVE - De maximale eigen bijdrage voor individuele ondersteuning, kortdurend verblijf en gespecialiseerde dagbesteding (maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo) is met ingang van 1 januari 2017 verlaagd. Dit hebben de colleges van de drie gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert besloten. De drie gemeenten willen hiermee voorkomen dat hun inwoners noodzakelijke zorg of ondersteuning mijden omdat zij de eigen bijdrage niet (geheel) kunnen betalen.
De eigen bijdrage voor bovengenoemde maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo wordt berekend en geïnd door het CAK en is afhankelijk van inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssituatie. Daarnaast speelt de kostprijs van een maatwerkvoorziening een rol. De kostprijs is het tarief dat een gemeente heeft afgesproken met de zorgaanbieder die de ondersteuning en begeleiding voor de klanten verzorgd. De kostprijs voor individuele ondersteuning, kortdurend verblijf en gespecialiseerde dagbesteding is gebaseerd op een gemiddelde en niet op het daadwerkelijke aantal uren zorg dat een klant krijgt. Hierdoor betaalt iemand die maar weinig gebruikmaakt van een van deze voorzieningen, toch een relatief hoge eigen bijdrage.
Lokale én landelijke maatregelen
De colleges van de drie gemeenten hebben besloten om per 1 januari 2017 een lagere kostprijs door te geven aan het CAK voor begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding uit de Wmo. Dit besluit is genomen in goed overleg met het CAK en de gezamenlijke Adviesraden Sociaal Domein Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.
De fictieve kostprijs wordt beperkt tot maximaal €150,00 per periode. Dit betekent dat de eigen bijdrage van een klant voor bijvoorbeeld dagbesteding nooit méér kan zijn dan €150,00 per vier weken. Voor een aantal klanten zal de eigen bijdrage hierdoor vanaf 1 januari 2017 omlaag gaan.

De maatregel van de gemeenten komt bovenop de aangekondigde maatregelen van het Rijk. Het kabinet maakte in oktober 2016 bekend 50 miljoen euro te zullen uittrekken om de eigen bijdrage te verlagen. Dit besluit is voornamelijk gericht op de doelgroep gezinnen met een eenverdiener en een chronisch zieke partner.
Maatwerkvoorzieningen toegankelijker
Met de wijzigingen op lokaal en landelijk niveau verwachten de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert dat de eigen bijdrage voor een grote doelgroep wordt verlaagd en dat de maatwerkvoorzieningen toegankelijker worden voor mensen die veel baat hebben bij deze voorzieningen, ongeacht het aantal uren dat zij nodig hebben.

Voor meer informatie over eigen bijdragen en de Wmo, kunt u bellen met het cluster Zorg van de drie gemeenten via 0485-396783 of mailen naar wmo-consulenten@cgm.nl

Geen opmerkingen: