22 jan. 2017

Onze fractie bezoekt:

Informatieavond van van de OBDN. Onze raadsleden waren de enige raadsleden uit Grave voor deze belangrijke regionale bijeenkomst in Den Bosch.

Ter informatie: 


De ODBN heeft een concept werkprogramma 2017 toegestuurd. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de ervaringscijfers over 2016 waarbij de beschikbare uren geraamd worden voor de diverse werkzaamheden.
Jaarlijks wordt een werkprogramma milieutoezicht en handhaving opgesteld dat bestaat uit speerpunten voor milieutoezicht en handhaving. Het programma wordt tevens ter vaststelling aangeboden.

Door de ODBN wordt via kwartaalrapportages inzicht gegeven in de voortgang van de uitvoering. 

Geen opmerkingen: