18 jan. 2017

Liveblog "Gat van Grave" 95. Omroep Gelderland: Economische schade veel groter.


'Schade door kapotte stuw Grave veel groter dan gedacht'

NEDERASSELT - Werkgeversverenigingen in Gelderland en Limburg menen dat de economische gevolgen voor het bedrijfsleven vanwege de defecte stuw bij Grave veel groter zijn dan gedacht. Ze pleiten voor een fonds om bedrijven die schade lijden te ondersteunen.
In navolging van de LWV (VNO-NCW in Limburg) vraagt VNO-NCW Midden het Gelderse bedrijfsleven dat schade ondervindt door de lage waterstand en stremming een enquête in te vullen.

'Werkelijkheid weerbarstiger'

Om de urgentie te benadrukken, willen de verenigingen zo de economische impact zichtbaar maken. Door de kapotte stuw is de belangrijkste vaarweg naar het zuiden niet toegankelijk. Rijkswaterstaat gaf in eerste instantie aan 'enkele dagen' nodig te hebben voor een oplossing maar de werkelijkheid blijkt weerbarstiger, zeggen de werkgeversverenigingen.
Op dit moment is nog een deel van het scheepvaartverkeer gestremd. Tussen Sluis Weurt en losplaats Malden in Nijmegen is weer beperkt scheepvaartverkeer mogelijk, maar het Maas-Waalkanaal tussen de Noorderkanaalhaven in Nijmegen en sluis Heumen richting de Maas blijft tot nader bericht gestremd. Rijkswaterstaat verwacht dat de tijdelijke dam dinsdag 24 januari klaar is en de scheepvaart hervat kan worden.

Uitwijken naar de weg

Ondertussen neemt de druk op de bedrijven, die mede afhankelijk zijn van water, toe. Bedrijven zijn volgens de werkgeversverenigingen enorm getroffen door de aanvaring. Honderden bedrijven hebben te maken met vertraging in de aan- en afvoer van goederen en grondstoffen, werknemers kunnen hun werkzaamheden niet meer uitvoeren en bedrijven betalen onder andere meerkosten om toch te kunnen leveren. Daarnaast zullen bedrijven gaan uitwijken naar de weg, wat weer voor andere problemen gaat zorgen.

Geen opmerkingen: