12 jan. 2017

Liveblog "Gat van Grave" 74. 'Stenen Tuinhek" als waterberging. NOS.

Rijkswaterstaat is begonnen met de aanleg van een dam bij de kapotte stuw in Grave. Die moet ervoor zorgen dat het waterpeil in de Maas weer kan stijgen en de scheepvaart kan worden hervat. Het is een flinke klus, die twee weken gaat duren.
De tijdelijke 'breuksteendam' komt bovenop het betonnen fundament van de stuw. Dat is 2,30 meter hoog. De dam zelf bestaat uit steenbrokken, variërend van enkele tientallen kilo's tot maar liefst 600 kilo.
Zulke stenen zie je in kleinere vorm ook wel bij tuinhekken en schuttingen. Daar worden ze bij elkaar gehouden door gaas.

Een tuinafscheiding van stenen in gaas, een zogeheten schanskorfNACON.NL
In de rivier komen de stenen los te liggen. Ze hebben een onregelmatige vorm, dus de dam wordt niet zo sluitend als bijvoorbeeld een betonnen dam of een muur. Om de dam komt daarom een zogeheten kraagstuk. Dat verstevigde zeil voorkomt dat er water door de dam kan sijpelen.

Geen opmerkingen: