8 jan. 2017

Liveblog "Gat van Grave" 53. Brief van Ben Litjens aan Rijkswaterstaat.

Archieffoto van brandweer oefening bij Ben Litjens


Archieffoto van dezelfde oefening


Nog een foto van deze grote oefening

Aan Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Zuidwal 58
5211 JK Den Bosch


Grave, 7 januari 2017

Onderwerp: herstel sluizen nabij de Graafse brug (momenteel bekend als het Gat van Grave)


Geachte directie,

Er zijn momenteel veel suggesties tot reparatie in omloop.

Direct na de aanvaring heb ik mijn idee voor een oplossing aan diverse mensen medegedeeld, waaronder ook aan een medewerker van u.
Vervolgens is naar aanleiding daarvan op de site van Keerpunt 2010 en/of Jacques Leurs op 4 januari mijn idee nog eens geplaatst en herhaald.
Dit idee is om voor de kapotte schuiven damwanden te slaan of te persen. Eerst aan de Graafse kant en daarna aan de Balgoijse kant. Op die manier ontstaat er een bouwpunt, waarbinnen de kapotte schuiven kunnen worden hersteld. De niet kapotte schuiven kunnen hun werk blijven doen.

Ik heb vernomen, dat u openstaat voor voorstellen, die gericht zijn op snel herstel.
Vandaar dat ik u mijn voorstel ook nog een schriftelijk doe toekomen.

Verder heeft het mij verbaasd, dat de stuw te Lithoijen niet verder is opgezet zodat het totale Maaspeil tussen Lithoijen en Sambeek hoger zou staan, zodat er zeer zeker minder schade zou zijn geweest dan nu het geval is. Deze maatregel tezamen met het sluiten van de Sluis bij Weurt zijn toch de meest eenvoudige, die een ieder van waterbeheerders weet.

Tenslotte verbaast het mij, dat er kennelijk geen enkel draaiboek klaarligt `Hoe om te gaan met een aanvaring bij de brug te Grave?”.
Dat er altijd een kans bestaat op een aanvaring kan een ieder bedenken, zoals door een onbestuurbaar schip.

Ik verneem graag uw reactie op mijn bericht.

Met vriendelijke groeten,

Ben Litjens
Escharen
tel: 0486-473665


Geen opmerkingen: