21 jan. 2017

Historisch Grave:

De Raad van Inspiratie heeft haar bevindingen gedaan. Binnenkort is er opnieuw tekst en uitleg voor de Graafse burgers. (Foto: Marco van den Broek)
De Raad van Inspiratie heeft haar bevindingen gedaan. Binnenkort is er opnieuw tekst en uitleg voor de Graafse burgers. (Foto: Marco van den Broek) 

Grave staat in top vijf historische
vestingsteden

  

GRAVE - Halverwege vorige maand - op 13 december - presenteerde de Raad van Inspiratie haar ideeën en plannen aan de gemeenteraad van Grave. Hoogste tijd dus om ook aan de inwoners van Grave openheid van zaken te geven. Wat is het grote gedurfde doel dat de Raad van Inspiratie gesteld heeft en hoe gaat dat bereikt worden?

Babs Jasper en Quirijn van den Berk, twee leden van de Raad van Inspiratie, verzorgden in december de presentatie aan de gemeenteraad en gaan dit op 30 januari nogmaals doen voor alle geïnteresseerde Gravenaren. In hun presentatie gaan zij in op het doel dat door de Raad van Inspiratie gesteld is, namelijk 'Grave behoort in 2025 bij de top vijf van historische vestingsteden in Nederland'.
Quirijn: "Een gedurfd doel, zeker, maar wel realistisch. Dromen over wat mogelijk zou kunnen zijn is leuk, maar we willen wel een haalbaar ambitieus doel hebben en dat is hiermee absoluut het geval." De Raad van Inspiratie heeft de verbinding gezocht met enerzijds alles wat op het gebied van Historisch Grave al gebeurt binnen de gemeente en anderzijds de plannen, die projectmanager Historisch Grave Karin Komdeur in haar plan van aanpak ontvouwt. Drie termen zijn hierbij de leidraad: koesteren door te behouden, versterken door te ontwikkelen en delen door te beleven. Marijke van der Venne, een van de leden van de Raad van Inspiratie: "Ik kan me voorstellen dat het voor de Gravenaren allemaal nog wat vaag klinkt en daarom hopen we dat zoveel mogelijk mensen naar onze informatieavond komen maandag de 30e. We vinden het belangrijk om onze plannen te delen en hoe we daaraan een vervolg gaan geven. Plannen maken is natuurlijk prima, maar het gaat uiteindelijk om de concrete uitwerking en daadwerkelijke uitvoering. Willen we in 2025 ons doel bereiken, dan zullen er nog heel wat stappen gezet moeten worden, maar als we daar met z'n allen de schouders onder zetten, dan gaat ons dat zeker lukken."
JTijdens de informatieavond op 30 januari zal wethouder Jeroen Joon even terugkijken naar de inspiratieavond van november 2015, waar onder andere het oprichten van een Raad van Inspiratie gelanceerd werd. Vervolgens zal de presentatie door Babs Jasper en Quirijn van den Berk plaatsvinden, gevolgd door de presentatie Historisch Grave en verbinding met Raad van Inspiratie door Karin Komdeur, projectmanager Historisch Grave. Tot slot zullen de plannen, met behulp van de aanwezigen, concreet gemaakt worden. De informatieavond start 30 januari om 19.30 uur en zal plaatsvinden in de theaterzaal van Catharinahof in Grave. Erbij zijn? Meld je aan via: RvI-Grave@hotmail.com

Geen opmerkingen: