22 jan. 2017

Het college besloot:


Beslissing op de bezwaarschriften inzake de verbouwing van de carillontoren in Grave.

Samenvattend advies:

Voor het verbouwen van de carillontoren, is een omgevingsvergunning verleend voor het onderdeel ‘bouwen’. Hiertegen zijn meerdere bezwaarschriften ingediend. De Commissie bezwaarschriften heeft naar aanleiding van de hoorzitting advies uitgebracht. Voorgesteld wordt om het advies gedeeltelijk over te nemen.

Besluit:
  1. De bezwaarschriften ontvankelijk doch ongegrond verklaren.
  2. Het verzoek om proceskostenvergoeding op basis van artikel 7:15 Awb af te
    wijzen.
  3. Het advies van de Commissie bezwaarschriften gedeeltelijk overnemen.
  4. Het geconstateerde gebrek repareren. 

Geen opmerkingen: