13 jan. 2017

Liveblog "Gat van Grave" 79. Informatieavond RWS.

GRAVE - Een informatiebijeenkomst over de noodoplossing die bedacht is voor de stuw bij Grave wordt vrijdagavond matig bezocht. Een dertigtal belangstellenden laten zich bijpraten door Rijkswaterstaat. De bezoekers komen voornamelijk uit het Brabantse Boxmeer, Cuijk en Grave en uit het Gelderse Heumen.
De informatieavond 'Het water stijgt weer' zou eerst in het stadhuis van Grave worden gehouden, maar vanwege de aangekondigde enorme belangstelling is de bijeenkomst verplaatst naar de theaterzaal van het Catharinahof waar meer ruimte is. De opkomst valt Rijkswaterstaat en de gemeente tegen.   
Vragen over schade
Toch spelen er wel vragen vanuit de bezoekers, vooral over de schade die geleden is. 'Iedereen die hier is heeft schade geleden', zegt een van de bezoekers. 'Waarom heeft Rijkswaterstaat niet één loket waar ik mijn schade kan verhalen? Rijkswaterstaat is toch ook de beheerder van het water? Waarom verwijst Rijkswaterstaat iedereen door naar andere instanties waar wij de schade moeten verhalen?'
Rijkswaterstaat zegt daarop: 'Wij zijn niet aansprakelijk, wij hebben het ongeval niet veroorzaakt. Daarom verwijzen we mensen door naar hun eigen verzekeraar. Die moet verhaal gaan halen bij de persoon/organisatie die het ongeval veroorzaakt heeft. Als Rijkswaterstaat hebben we alle informatie die mensen nodig hebben op onze website gezet. Daarnaast hebben we per regio contactpersonen voor gedupeerden aangesteld die de mensen op de hoogte houden en van informatie kunnen voorzien.

Geen opmerkingen: