6 jan. 2017

"Gat vanGrave" 38. Inschakelen Onderzoeksraad voor Veiligheid gewenst.


Nu steeds meer feiten bekend worden over het "Gat van Grave' is het misschien aan te bevelen om een onafhankelijk onderzoek, zoals burgemeester Roolvink voorstelde, door de daarvoor ingestelde instantie te laten uitvoeren.

 De Onderzoeksraad voor Veiligheid is, na bestudering van de inhoud van hun website, bij uitstek de instantie die een grondig onafhankelijk onderzoek moet gaan doen naar alle feiten en omstandigheden.

 Door de bestuurlijke drukte in het "DrieProvinciesPunt" is de noodzaak onomstreden. Burgemeesters, commissarissen van de Koning, voorzitter van de Veiligheidsregio Nijmegen en vele anderen gaven al hun visie. Rijkswaterstaat heeft het een over een unieke situatie. En de kerstvakantie kwam natuurlijk ongelegen. 

Keerpunt 2010 zal via het presidium en de agendacommissie een en ander onder de aandacht van het hoogste orgaan, de Graafse Gemeenteraad, brengen. Op onze gestelde vragen zijn nog geen antwoorden ontvangen.


Missie en Kernwaarden

De Onderzoeksraad is gericht op het verbeteren van de veiligheid in Nederland en kijkt daarbij vooral naar die situaties waarbij burgers voor hun veiligheid afhankelijk zijn van de overheid, bedrijven of instellingen. De Raad is voorvalgebonden en trekt lessen op basis van onderzoek naar deze voorvallen.
De Onderzoeksraad hanteert in zijn werk drie kernwaarden:
Onafhankelijk
De Onderzoeksraad is objectief, onpartijdig en onafhankelijk in zijn oordeelsvorming. Daarbij stelt de Raad zich kritisch op ten opzichte van alle partijen.
Transparant
De Onderzoeksraad is transparant in zijn keuzes om al dan niet onderzoek te doen en legt verantwoording af over het onderzoek en de gebruikte methodes, en over de wijze waarop de Raad tot een oordeel komt. De Onderzoeksraad geeft ook inzicht in het verloop van zijn onderzoeken, zonder op de conclusies vooruit te lopen. 
Deskundig
De Onderzoeksraad is een betrouwbare, professionele organisatie. De Raad weet waarover hij praat en zorgt dat de benodigde kennis aan de Raad verbonden is. Niet alleen is expertise beschikbaar binnen de Onderzoeksraad zelf, de Raad raadpleegt ook externe deskundigen.

Geen opmerkingen: