5 jan. 2017

"Gat van Grave" 24. Update Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat organiseert donderdagmiddag 5 januari een bijeenkomst voor stakeholders. Wat is het doel en wie zijn er uitgenodigd?

Donderdag 5 januari geeft Rijkswaterstaat een toelichting op de situatie in Grave die is ontstaan na de aanvaring van stuw Grave. Rijkswaterstaat licht de situatie toe en gaat verder in op het plan van aanpak om het waterpeil van de Maas tussen Grave en Sambeek, en op het Maas-Waalkanaal, te herstellen. Tijdens deze bijeenkomst staan zorgen en vragen van de genodigden centraal, die zijn vooraf zoveel mogelijk telefonisch opgehaald.

Voor deze bijeenkomst zijn diverse bestuurlijke partners uit de regio en brancheorganisaties uitgenodigd, zoals Koninklijke Schuttevaer voor de scheepvaartsector. Per jaar passeren 9000 schepen de sluis bij stuw Grave. Het is voor Rijkswaterstaat onmogelijk om al deze schippers persoonlijk bij te praten.

Rijkswaterstaat zet daarnaast diverse collega’s en handhavers in die langs de Maas patrouilleren om in gesprek te gaan met burgers, omwonenden, woonbootbewoners en om de veiligheid langs de Maas bij deze lage waterstanden te waarborgen. Overige belanghebbenden en belangstellenden kunnen terecht op de pagina Aanvaring Stuwcomplex Grave. Daarnaast is het informatienummer 0800-8002 beschikbaar voor vragen.

Geen opmerkingen: