7 jan. 2017

"Gat van Grave 44. Minister op bezoek.

Burgemeester Roolvink ontmoet minister Schultz

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag een inspectiebezoek gebracht aan de regio. 

Dit naar aanleiding van de aanvaring van een binnenvaartschip met de stuw in Grave. Tijdens het bezoek had de minister onder andere een ontmoeting met burgemeester Roolvink. 

Tijdens het gesprek, dat ruim een uur duurde, vroeg de burgemeester aandacht voor het lot en de belangen van de door dit incident getroffen inwoners en bedrijven. Ook drong de burgemeester er op aan om snel duidelijkheid te geven over de termijn waarop Rijkswaterstaat voorlopige maatregelen gaat treffen. Daarnaast meldde de burgemeester aan de minister dat hij gepleit heeft voor een extern onderzoek dat zich in ieder geval dient te richten op een goede analyse van de feiten, alsmede welke leerervaringen kunnen worden opgedaan.

Ook is nog gesproken over de noodzakelijke en tijdige communicatie over het te zijner tijd afsluiten van de brug voor het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden aan de stuw.

Geen opmerkingen: