6 jan. 2017

"Gat van Grave" 35. Burgemeester Roolvink informeert de raad.

Beste raadsleden,
Naar aanleiding van het incident bij de stuw op 29 december 2016 bent u door de gemeente op een aantal momenten geïnformeerd over de stand van zaken. Daarbij bent u onder meer verwezen naar de officiële sites van de gemeente Grave en Rijkswaterstaat, aangezien deze sites de meest actuele informatie bevatten.

Ik heb sinds het incident veelvuldig contact gehad met (het kabinet van) de commissaris van de Koning in Noord-Brabant en de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

Als burgemeester van Grave vind ik het van groot belang dat er een gedegen onderzoek komt naar dit incident. Het is mij bekend dat de Veiligheidsregio zelf altijd een interne evaluatie verricht bij dergelijke incidenten. Vanwege de impact van dit incident heb ik er bij de voorzitter van de Veiligheidsregio voor gepleit het door mij bedoelde onderzoek extern te laten verrichten.

Het leek mij juist u hiervan op de hoogte te stellen. Uiteraard zal ik u over de voortgang informeren. 

Vriendelijke groet,
Lex Roolvink
Burgemeester

Geen opmerkingen: