6 jan. 2017

"Gat van Grave" 33. Mogelijk een damwand in de Maas. De Gelderlander.

Andere mogelijkheden zijn een mobiele dijk of ponton voor het gat in de stuw
Een damwand over de hele breedte van de Maas voor de stuw bij Grave is een van de mogelijkheden die wordt onderzocht om het gat in de vorige week donderdagavond kapot gevaren stuw tijdelijk en op korte termijn te kunnen dichten. Andere mogelijkheden zijn een mobiele dijk of ponton voor het gat in de stuw. Dat zegt Eric Diepstraten, directeur van Rijkswaterstaat.
Diepstraten gaf gisteren op het stadhuis van Grave onder grote belangstelling van de media tekst en uitleg over de gevolgen van de aanvaring met de stuw en de mogelijkheden die er zijn om de schade te herstellen. Voorwaarde voor de tijdelijke oplossing is dat die binnen 48 uur weggehaald moet kunnen worden. "Het weer kan snel omslaan en dan kan het water in de rivier snel stijgen", legt Diepstraten de noodzaak van snel kunnen handelen uit.
Wat er op lange termijn moet gebeuren om de in 1928 gebouwde stuw in de Maas bij Grave te repareren, is inmiddels bekend. Van de vijf bewegende platen, zogenoemde jukken, die zijn beschadigd, zijn er drie te maken. Nieuwe jukken zijn besteld. Onder water valt de schade aan de betonnen richels waar de schotten in moeten vallen mee. Van de vijf delen is er een beschadigd. Hoe lang het herstel gaat duren, is nog niet bekend. "Dat kunnen dagen, weken, maar ook maanden zijn. Ook de kosten zijn nog onduidelijk."
Rijkswaterstaat kijkt nadrukkelijk ook naar een oplossing voor de woonboten die in de Paesplas bij Heijen liggen. De Paesplas heeft een open verbinding met de Maas. Dichtzetten van een sluitdeur om zakken van het water te voorkomen, zoals bij Cuijk is gebeurd, was daardoor niet mogelijk. "Ook daar kijken we wat er gedaan kan worden om het waterpeil omhoog te brengen. Ook dat zou met bijvoorbeeld een damwand kunnen gebeuren", aldus Diepstraten.
Een tijdelijke waterkering is nodig om wat aan de lage waterstand van de Maas te kunnen doen. Na de aanvaring van vorige week daalde het peil van de Maas met zo'n drie meter. De schipper die op nog onduidelijke wijze de sluis miste had de pech dat de waterstand in de Maas sowieso laag was. "Bij hoogwater is de stuw gestreken en hebben schepen vrije doorgang", legt Diepstraten uit.
Volgens Diepstraten is door het droogvallen van de oevers ook gevaar voor de bakenbomen die langs de Maas staan. De bomen, meestal populieren of esdoorns, werden in de jaren 30 geplant om na de kanalisering van de rivier bij hoog water de oevers aan te geven. "Door de droge oevers kunnen ze instabiel worden. We zullen, wanneer dat weer mogelijk is, de Maas tussen Sambeek en Grave weer geleidelijk vol laten lopen. Een vloedgolf de rivier in sturen is niet verantwoord. We weten bijvoorbeeld nog niet wat de gevolgen zijn voor de oevers."
Bij de sluis bij Heumen is een derde pomp geplaatst om Maaswater weer het Maas-Waalkanaal in te kunnen pompen. Met de twee eerder geplaatste pompen duurde dat te lang. Het water in het kanaal was 1.10 meter gezakt. Daar is inmiddels 30 centimeter water bij gepompt. Vanwege het lage water stonden de sluisdeuren vorige week donderdag wagenwijd open. Als die dicht waren geweest, was het peil niet zo hard gedaald. Volgens Diepstraten waren de sluisdeuren om 01.30 uur 's nachts dicht. Het dichtdraaien duurt drie uur.
Wat er op lange termijn moet gebeuren om de stuw te repareren, is inmiddels bekend

Geen opmerkingen: