5 jan. 2017

"Gat van Grave" 30. Negen scenario's voor aanpak laag waterpeil. De MaasDriehoek.

Rijkswaterstaat gaf donderdag een persconferentie in Grave.
Rijkswaterstaat gaf donderdag een persconferentie in Grave. 

Rijkswaterstaat: negen scenario's voor aanpak laag waterpeil.GRAVE | Rijkswaterstaat laat momenteel negen scenario's doorrekenen die ertoe moeten leiden dat het waterpeil in de Maas weer op normaal niveau kan worden gebracht. Een tijdspad durfde directeur Eric Diepstraten van Rijkswater niet te noemen: "Maar de doorrekeningen zijn spoedig bekend."

Rijkswaterstaat werkt samen met Defensie aan een oplossing voor het lage waterpeil. Of het een kwestie van dagen, weken of maanden wordt, kan Diepstraten niet zeggen. "We hebben te maken met worst case- en best case-scenario's. We moeten goed weten wat de gevolgen zijn. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de scheepvaart, maar ook voor de oevers en de bakenbomen. Dat wordt allemaal meegenomen in de doorrekeningen."

Volledige dijkwanden over de breedte van de rivier, mobiele dijken en pontons behoren tot de scenario's die momenteel worden doorgerekend.

Lees meer over de problematiek van de Maas in nieuwsblad De Maas Driehoek van dinsdag 10 januari.

Geen opmerkingen: