13 dec. 2016

Openbare fractievergadering van Keerpunt 2010 

UITNODIGING  VOOR  DE VERGADERING VAN DE OPENBARE FRACTIE KEERPUNT 2010  OP VRIJDAG 16 DECEMBER 2016

AGENDAPUNTEN:
1Opening 
3Algemeen spreekrecht
4Vragen
5Ingekomen stukken en mededelingen (volgt later)
A-stukken
7Benoeming de heer Kamps tot lid van de Euregioraad Rijn-Waal (volgt later)
B-stukken
15   Rondvraag en Sluiting

Geen opmerkingen: