8 nov. 2016

Vragen en antwoord over toegezegde evaluatie inzake beheer en exploitatie MFC (Kultuurhuus) Catharinahof.

Geacht college,

De gemeente heeft een overeenkomst met Brabant Wonen inzake beheer en exploitatie met betrekking tot het MFC in Catharinahof. Ik heb hierover namens VPGrave de volgende vragen.
A. Deze overeenkomst is gesloten op 1-1-2014. Na 2 jaar zou er volgens het contract een evaluatie plaatsvinden. Heeft deze evaluatie inmiddels plaatsgevonden? Kunt u ons vertellen wat de uitkomsten zijn van deze evaluatie?
B. Volgens het contract ( artikel 9) vindt er elk jaar voor 1 mei een verantwoording plaats en overleg over de gang van zaken in het jaar daarvoor. Heeft deze verantwoording en overleg plaatsgevonden? Kunt u ons op de hoogte stellen van de uitkomsten?

Ik zie uw antwoorden gaarne tegemoet. met vriendelijke groet,

Léon Kamps
VPGrave


Antwoord:

Na herhaaldelijk aandringen hebben wij in week 28 (11-18 juli) de jaarverantwoording over 2014 en over 2015 ontvangen. Hierover heeft nog geen overleg plaats gevonden en de stukken zijn nog niet beoordeeld. In het derde kwartaal van dit jaar zullen wij u nader informeren.
De tussentijdse evaluatie is nog niet ontvangen 

Geen opmerkingen: