24 sep. 2016

Openbaar fractieoverleg Keerpunt 2010: twee hete hangijzers: Toekomst Graafse Bieb en Wonen aan het Water.

Tijdens de presentatie van de GBB plannen maakte ik deze foto. Duidelijk is het forse bouwblok langs de Maas zichtbaar.

Ik neem aan dat het college deze presentatie ook gezien heeft. Hoe is daar toen op gereageerd? Nu gooit wethouder Eric Daandels een slot op deze mooie bouwplannen.

Onder  de labels Wisseveld en Maaslinie kunt u zich verder informeren over de achtergronden.


De fractie en het bestuur spraken langdurig over twee belangrijke onderwerpen die a.s. dinsdag op de raadsagenda staan. Het behoud van een volwaardige bieb is ons unanieme uitgangspunt. Het zou een historische blunder van formaat zijn om de bieb "Uit te kleden." Onze fractie zal alles in het werk stellen om de biebvoorzienigen in de stad en de dorpen op het huidige peil te houden. Samenwerking met het BHIC en COA moet onderdeel van het "reddingsplan" zijn. Het centrum van Grave heeft zo'n trekker hard nodig nu alweer twee grote winkelpanden leegstaan n.l. de voormalige winkels van van Langen en Burhorst. Kiezen we ervoor om geld uit te geven aan Historisch Grave of aan Educatief/Cultureel Grave.

Aan de onduidelijkheden rond de Gebiedsvisie van GBB  zal spoedig een einde moeten komen. Wethouder Daandels zal duidelijk moeten maken waarop hij zijn beslissing om geen hoogbouw toe te laten op het voormalige Coxterrein baseert. Uit bestudering van alle stukken is dat niet te herleiden. GBB zal een duidelijke financiële onderbouwing moeten aanleveren waaruit moet blijken waarom hoogbouw op die plek nodig is. Geen overhaast besluit nemen vond de fractie en bestuur. Ook moet er serieus naar de brievenschrijvers van de Havenstraat geluisterd worden.


Geen opmerkingen: