9 feb. 2015

Wisseveld 2.0: Het belang van communicatie.

'COMMUNICATIE VAN BELEID IS HET BELANGRIJKSTE VOOR BESTUURDERS’


Als er iets misgaat, dan ligt het negen van de tien keer niet aan de inhoud, maar aan de communicatie over de inhoud. Dat stelt burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG Annemarie Jorritsma in een interview met Nyenrode.
Hele dag

Volgens Jorritsma is communicatie het belangrijkste werk van bestuurders. ‘Ik ben de hele dag bezig met het communiceren van de inhoud. Dat is 70-80 procent van mijn werk.’ 

Jorritsma vindt het de taak van bestuurders beleid uit te leggen en toe te lichten. ‘Het is onze rol om zo veel mogelijk draagvlak te krijgen voor beleid, waarbij we ook rekening houden met minderheidsopvattingen.


Dat kan complex zijn, maar tegelijkertijd vind ik het op eenvoudige manier uitleggen van deze complexiteit dat het leukste deel van het werk. Ook als er iets fout gaat, moet je kunnen uitleggen waarom het fout is gegaan.’


Desinformatie

Vooral sociale media spelen een belangrijke rol  in de communicatie en acceptatie van het beleid, hoewel die soms juist erg tegen je kunnen werken, aldus Jorritsma.

‘Het hangt er dan vooral af wie het snelst reageert op opkomende issues. Als er iets misgaat, dan ligt het negen van de tien keer niet aan de inhoud, maar aan de communicatie over de inhoud. 


Als je op een bepaald onderwerp iets wil bereiken, kan het gebeuren dat er desinformatie aan wordt toegevoegd door de mensen die het niet met je eens zijn.’ Het is van belang dat bestuurders snel kunnen bijsturen, aldus Jorritsma, om ervoor te zorgen dat ‘hetgeen je bedacht hebt en waarvan je vermoedt dat een meerderheid ervoor zou zijn, goed over de bühne komt’. 


Je moet real time besturen, aldus Jorritsma.


Bron: Binnenlands Bestuur


Aanvulling van de e-fractievoorzitter, partijvoorzitter  en webmaster:

Keerpunt 2010 heeft in de werkbesprekingen over dit laatste voorstel van het college steeds gehamerd op een goede communicatie met onze inwoners. 

We hebben, met zijn allen, wel iets uit te leggen over het Wissevelddossier. 

Bijv. de plek van het huidige Catharinahof, inclusief het "Graafse Kultuurhuus" werd mede bepaald door de komst van vele honderden woningen op het Wisseveld. 

Het Wisseveld zou net zoveel woningen krijgen als de hele binnenstad had. 

Het Catharinahof lag dan in het epischcentrum. Tijdens het facetimeoverleg gisteravond heb ik dat nog eens samen met Nel Schuts naar voren gebracht. Er zijn binnen en buiten het stadhuis nog weinig mensen die dat Historisch Besef  hebben.

Geen opmerkingen: