16 feb. 2015

Raadslid Nu: Onderzoek Verschraling lokale media

DEN HAAG – Raadsleden vinden de onafhankelijke lokale en regionale media van cruciaal belang voor het goed functioneren van de lokale democratie. Tegelijkertijd krijgen inwoners van kleine gemeenten, bijna 8 miljoen Nederlanders, 4  keer minder lokaal nieuws onder ogen dan de grote gemeenten.

NEDERLANDERS VERSTOKEN VAN NIEUWS OVER LOKAAL BESTUUR

In gemeenten met minder dan 50.000 inwoners is weinig lokaal nieuws te vinden in lokale en regionale media. Uit een analyse blijkt dat in die kleinere gemeenten een derde van de nieuwskanalen in een week tijd geen enkel lokaal nieuwsbericht bracht.
 4 reacties
Op steeds meer plekken in Nederland raken mensen verstoken van maatschappelijk relevant nieuws uit hun eigen woonplaats. Onder druk van bezuinigingen zijn regionale media bijvoorbeeld niet meer in staat het lokale bestuur te controleren.
Nieuwsvoorziening
Dat concludeert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek op basis van een aantal onderzoeken naar de nieuwsvoorziening in de regio. 'Nu het probleem overtuigend in beeld is gebracht, wordt het tijd voor oplossingen', schrijft algemeen directeur René van Zanten in de inleiding van het rapport dat donderdagmiddag werd aangeboden aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk.

Weinig nieuws
In gemeenten met minder dan 50.000 inwoners is weinig lokaal nieuws te vinden in lokale en regionale media. Uit een analyse blijkt dat in die kleinere gemeenten een derde van de nieuwskanalen in een week tijd geen enkel lokaal nieuwsbericht bracht. Ook gaat bijna de helft van de berichtgeving over lokale cultuur, vrijetijdsbesteding en 112-meldingen.

Zorgwekkend
Een extern bureau deed onderzoek naar de beleving van lokale bestuurders over de nieuwsvoorziening. Een deel van hen vindt het ongewenst dat zij zich niet via de media hoeven te verantwoorden voor hun beleid. Een ander deel vindt dat eigenlijk wel prima. Via de communicatieafdelingen van provincie- en gemeentehuizen kunnen de bestuurders hun eigen boodschap vormgeven en communiceren. 'En omdat er steeds minder journalisten zijn die tijd of ruimte hebben om die boodschap te controleren, corrigeren of nuanceren, is de kans groot dat zo'n bericht één op één in de krant komt.' Volgens Van Zanten een zeer zorgwekkende ontwikkeling. (ANP)
“Er zijn plekken in het land ontstaan waar lezers, kijkers en luisteraars nagenoeg verstoken zijn van maatschappelijk relevant nieuws uit hun woonplaats”, zegt René van Zanten. Hij is directeur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het fonds heeft in 2014 samen met Hogeschool Windesheim en DSP-groep onderzoek gedaan naar de nieuwsvoorziening in de regio.
Op donderdag 12 februari  heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse zaken) in Den Haag het rapport 'Nieuwsvoorziening in de regio 2014' in ontvangst genomen. Het onderzoek schetst een verontrustend beeld voor iedereen die gelooft dat de gezondheid van lokale en regionale media van invloed is op een gezonde lokale democratie. 'Het is 5 voor 12, er moet echt iets gebeuren. Die boodschap lijkt me helder.' aldus Plasterk.
Waakhondfunctie
Terwijl de onafhankelijke lokale en regionale media van cruciaal belang is volgens raadsleden, neemt de kwantiteit en kwaliteit van berichtgeving over de gemeente in de ogen van bestuurders af. Hierdoor staat de maatschappelijke functie van de journalistiek – de kritische stem die de lokale overheid controleert – onder druk. De gemeente zelf is onvoldoende in staat om deze taak over te nemen. Ook neemt het aantal contactmomenten tussen gemeentebestuurders en journalisten af, en daarmee het begrip voor elkaars rol.
Vraag en aanbod
Ook blijkt er een discrepantie te bestaan tussen enerzijds het aanbod van de lokale media en de vraag van tenminste een deel van de consumenten. Het aanbod van de media bestaat voornamelijk uit nieuws over lokale cultuur, vrijetijdsbesteding en 112-meldinge. Consumenten willen echter graag diversiteit zien in de onderwerpen en meer achtergrondartikelen over lokaal beleid lezen. Zelfs tijdens de verkiezingsperiode wordt er nauwelijks meer lokaal bestuurlijk nieuws gebracht – nieuws dat een burger nodig heeft om zijn stem te bepalen.
Online nieuws
Uit het onderzoek blijkt ook dat het online aanbod van lokaal nieuws schril afsteekt tegen het aantal offline nieuwsberichten. In kleine gemeenten springt dit verschil het meest in het oog; vergeleken met het offline aanbod is hier 33 procent minder lokaal nieuws en 60 procent minder nieuws over lokaal beleid. Ook online worden er nauwelijks achtergrondartikelen over lokaal beleid aangetroffen. Meer dan 90 procent van het online nieuws bestaat uit korte berichten, die alleen het hoognodige melden.
Op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kunt u het hele rapport en de bijlagen vinden.
Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 februari 2015.
Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin
Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.
Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.
Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier
Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu

Geen opmerkingen: