9 feb. 2015

Wisseveld 2.0: In de hoofdrol: burgemeesters, wethouders, raadsleden, externen en projectburo.

Ik probeer alle hoofdrolspelers in beeld te brengen. Natuurlijk is de gemeenteraad het hoogste orgaan binnen gemeenteland. Maar in onze Graafse Democratie hebben we altijd een coalitie en oppositie. De coalitie wordt gevormd na gemeenteraadsverkiezingen. De coalitie zoekt en komt met collegeleden voor die het plaatselijke regeerakkoord willen uitvoeren. De oppositie heeft daarna minder grip op de uitvoering van diverse plannen. Ze staat op afstand en soms zelfs buitenspel

Er worden zoals in de wielersport gebruikelijk is soms combines gevormd om zaken die die partijen uitgevoerd willen hebben er door te krijgen en van collegesamenstelling te wisselen.

In de afgelopen 12 jaar heb ik maar 2 jaar in de coalitie gezeten en wel bij het CDA. 

Keerpunt 2010 heb ik opgericht om veranderingen in het Graafse bestel te krijgen. Dit jaar werd dit beloond met een derde zetel. Omdat we het punt herindeling te nadrukkelijk benadrukten misten we misschien daardoor de vierde zetel.

Het jarenlange coalitiebeleid van CDA en VVD werd afgestraft met verlies voor beide partijen. 

Keerpunt 2010 heeft vaak aan de bel getrokken over de problemen op het Wisseveld. Het voortijdig en eenzijdig  informeren van de coalitie, CDA,VVD en LPG, stelden we aan de kaak. We dienden met succes een motie in om inzicht in de verliezen te krijgen na de publicatie van het zeer kritische Rekenkamerrapport.

De volgende burgemeesters en wethouders werkten in een collegiaal bestuur tijdens de periode dat het Wisseveld de transformatie van bedrijventerrein naar woongebied zou moeten ondergaan.


                        Burgemeesters:


Piet Zelissen in gesprek met Ben Litjens.
"Wanneer kom je nu mijn ramen lappen?" vroeg Ben.
Wilma Delissen vertrok uit Grave misschien ook wel vanwege het hoofdpijndossier nadat de VVD een motie van wantrouwen tegen het hele college indiende. Ze heeft ook een keer de politie op raadsleden afgestuurd i.v.m. met lekken rond Wisseveld. Deze zaak werd geseponeerd omdat velen inzage konden hebben in vertrouwelijk stukken op de kamer van de griffier vertelde de rechercheur tegen mij bij het verhoor in Cuijk.

Sjoukje Haasjes dreigde naar de rechter te stappen omdat ik met opzet naar de Gelderlander gelekt had over een datum in stukken rond  het Wisseveld. Na ampel beraad trok ze dat in.


Deze wimpel van Lex Roolvink, de huidige burgemeester,  werd het middelpunt van een heuse polemiek in het presidium en daarbuiten. Zelfs "De bende van 8" werd erbij gehaald. Deze burgemeester heeft zich persoonlijk ingezet om een groot gedeelte van het Wissevelddossier openbaar te maken. Misschien heeft hij ook wel als "oliemannetje" in het collegiaal bestuur gefungeerd om dit dossier "los te trekken"?

                                                   Wethouders


Leo de Vreede tijdens een van zijn roemruchte inspreekbeurten.Hij was het die, als wethouder, de eerste stappen zette om via het provinciale project van Pieter van Geel, "Bouwen Binnen Strakke Contouren"  met Ballast Nedam van het Wisseveld met een mooie woonwijk te maken. 

Uit piëteit heb ik ook de foto van Piet Vollenberg verwijderd.

Piet Vollenberg verving soms, compleet met ambtsketen,  burgemeester Wilma Delissen als nestor van de gemeenteraad. 
Piet was de grootste tegenstander van de komst van het AZC naar het Wisseveld....NotInMyBackYard.

Het gesteggel rond de bouw van het nieuw stadskantoor koste hem zijn nek als wethouder in de
"Avond van VVD-er Peter Hendriks en D'66-er Johanna Prick". Leo stelde, terecht de vertrouwensvraag." Later kon ook Piet Vollenberg zijn biezen pakken omdat oud-LPG-er Hans Bos als wethouder van de VVD zijn plaats in nam. Hennie Willems bleef zitten en Gerard Peters schoof ook aan op het zachte pluche.

Gerard Peters (PvdA) dook na zijn wethouderschap in Grave op in Lith en Cuijk. Hier zit hij op een conferentie over samenwerking. In Cuijk werd hij daarvoor ingezet na zijn wethouderschap.

Uit respect voor de overledenen plaats ik geen foto's van Harry Opsteegh, Hans Bos en raadslid en fractievoorzitter Peter Hendriks
 Gaat Jacques van Geest, de opgestapte wethouder op dit dossier, een toost uit brengen op dit voorstel?
Anja Henisch kijkt als raadslid en wethouder al decennialang naar het Wisseveld waar de eerste woning nog steeds gebouwd moet worden. Bij bestudering van de stukken viel het ons op dat haar handtekening ontbreekt bij dit stuk. Ze heeft zich onthouden van stemming in het college. Keerpunt 2010 stelt er vragen over tijdens de behandeling in de commissievergadering.
              Later meer foto's van diverse raadsleden die een belangrijke rol hebben gespeeld zoals:
de fractievoorzitters Harrie de Greeff, Ben Peters, Theo Reijnen en Matt Cruijssen.

Geen opmerkingen: