8 feb. 2015

Gelezen via Waar staat je Gemeente. Nog geen gegevens over de recente peiling!

Met de gemeenten Cuijk, Grave en Mill hebben we een ander, complementair, samenwerkingsverband. Waar wij ons richten op het sociaal domein, ontwikkelen zij de koppeling voor zaakgericht werken en vergunningen. We ontwikkelen beide trajecten gelijktijdig. Straks kunnen we van allebei de koppelingen gebruikmaken, ondanks dat we verschillende backoffices hebben. Deze maand gaan we zaakgericht werken voor vergunningen invoeren. Met zaakgericht werken in het sociaal domein kunnen we waarschijnlijk in december aan de slag.”

Ben Thijssen is Projectleider ICT bij de gemeente Stichtse Vecht 

Geen opmerkingen: