5 jan. 2015

Ziggo reageert op plannen verglazing: een gedeelte uit een brief aan de raad! Vandaag is mijn t.v. op zwart gegaan...ziggo abonnement!

5 januari 2015

Geachte leden van de Gemeenteraad,

t.a.v. Gemeenteraad Postbus 7,

5360 AA Grave

Onderwerp

Reactie Ziggo op Raadsvoorstel Breedband Land van Cuijk

Graag wil ik namens Ziggo reageren op het Raadsvoorstel Breedband Land van Cuijk, waarover 6 januari door u wordt gesproken. Wij stellen vast dat de gemeente de beschikbaarheid van snel internet voor alle huishoudens en bedrijven van groot belang acht. Dat verheugt ons, want Ziggo denkt daar net zo over. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u van informatie te voorzien die in dit kader relevant is.

Kernen Grave beschikken over toekomstvast breedband

Zoals u weet heeft Ziggo in een groot deel van uw gemeente haar breedbandnetwerk liggen. In de kernen en direct daarbuiten beschikt nagenoeg ieder huishouden over een kabelaansluiting. Ons netwerk bestaat overigens voor 97% uit glasvezel. Alleen op de laatste meters ligt de groene kabel, die u ook in uw meterkast ziet.

De bandbreedte van ons netwerk bedraagt nu al 180 Mbit per seconde en dat zal de komende jaren blijven toenemen. Om die reden wordt ons netwerk door de Europese Commissie (EC) ook gekwalificeerd als “toekomstvast”: het biedt nu en in de toekomst meer dan voldoende capaciteit om aan de vraag te voldoen, ook als het om bijvoorbeeld zorg- of zakelijke toepassingen gaat. Kabel is volgens de EC net zo toekomstvast als volledig verglaasde netwerken (ook wel Fiber-to-the-Home, of FttH).

De kernen van Grave zijn met het netwerk van Ziggo dus uitstekend voorbereid op de toekomst. Daarnaast rolt KPN-Reggefiber de komende jaren in alle steden en kernen van Nederland een tweede toekomstvaste infrastructuur uit (FttH). Dit is een autonome ontwikkeling waarvoor de gemeente niets hoeft te doen.

Uitdaging in het buitengebied

Dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. In het buitengebied is een deel van de percelen niet voorzien van een toekomstvast netwerk maar aangewezen op de traditionele telefoonlijn. Dit is het zogenaamde witte gebied.
Ziggo begrijpt maar al te goed de maatschappelijke relevantie van dit gegeven. Wij zijn daarom nauw betrokken bij de plannen van verschillende provincies om te komen tot ontsluiting van het buitengebied en denken ook graag met Grave mee.

Belangrijk daarbij is wel dat we hier te maken hebben met zeer dure aansluitingen; zelfs in de periode dat de overheid nog eigenaar en aandeelhouder was van de voorgangers van Ziggo, werden deze percelen als te duur om aan te sluiten beschouwd. Ziggo is bereid te investeren in het buitengebied van Grave, maar onze investering zal onvoldoende zijn om het buitengebied aan te sluiten. Met een eigen bijdrage van burgers zou dat echter wel mogelijk zijn.

In het raadsvoorstel draait het niet om de aanpak van buitengebied, maar wordt uitgegaan van een volledige verglazing van Grave door de Coöperatie Land van Cuijk. De gemeente financiert een vraagbundeling door deze Coöperatie en overweegt in een later stadium een borgstelling te geven. Ziggo heeft haar twijfels bij deze aanpak, allereerst omdat wij van mening zijn dat de gemeente geen rol heeft bij breedbanduitrol in de kernen.
Minstens zo belangrijk is echter dat de gemeente een fors financieel risico loopt met deze aanpak. Dat gaat allereerst over de €143.500 die nodig zijn voor de vraagbundeling. In Aalburg en Landerd is het bij lange na niet gelukt om de benodigde deelname- percentages te halen. De €150.000 respectievelijk €90.000 die Aalburg en Landerd hieraan hebben uitgegeven, hebben hun doel niet bereikt.

Mocht het deelnamepercentage toch gehaald worden dan loopt de gemeente risico op de borgstelling die zij aan de Coöperatie verwacht te verstrekken. Alle glasvezelnetwerken die in het verleden op initiatief van gemeenten zijn aangelegd Almere, Amsterdam, Nuenen, Rotterdam zijn later met flinke verliezen verkocht aan marktpartijen. De recente berichten over de financiële problemen bij de glasvezelcoöperatie in Heeze- Leende (zie de recente artikelen in het Eindhovens Dagblad) spreken wat dat betreft boekdelen.
Voor een overzicht van gemeentelijke ervaringen met breedbandinvesteringen verwijs ik u naar de website van NLkabel: http://nlkabel.nl/gemeenten-en-breedband-een-wankel- huwelijk/. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan ben ik uiteraard altijd bereid tot een nadere toelichting. Dat kan telefonisch, via e-mail of tijdens een gesprek.
Met vriendelijke groet, 

Geen opmerkingen: