9 jan. 2015

Vragen van Keerpunt 2010 over glasvezelvoorstel.

Vragen Keerpunt 2010 Rapportage Haalbaarheid Breedband Land van Cuijk
9 januari 2015

Raadsvoorstel: pag. 2 en besluitpunten 5 en 6: Waarom nu al besluiten tot het verstrekken van een borgstelling, als de uitgangspunten nog kunnen wijzigen. Dit beslispunt kan ook later, nadien??

Prognoses kosten € 47.058,-- alleen voor Grave voor Reclame bureau, evenementen en acties?? Lijkt een (te) hoog bedrag

pag3 2e alinea: wanneer is het point of no-return of go or no-go??
4e alinea: Advies t.a.v. het vervolg: keuze garantstelling ofwel zelf financieren:Is breedband een kerntaak van de gemeente te noemen?? Vergelijk de CAI

3e alinea vanaf onder: Wat kost borg/garantstelling over 3.0 miljoen de gemeente jaarlijks?

Is een lening van 3,8 miljoen en onderaan lening door de coöperatie van 6,9 miljoen exclusief lening van het Breedbandfonds van de provincie??
(Br.ba.fo. 50 % van de totale lening?)

pag. 4 5e alinea Een succesvolle vraagbundeling is ….bij deelname van 40%
Het Plan van Aanpak van augustus 2013 spreekt over (pag. 13) 50 % participatie voorwaarde van banken?? Waardoor is dit gewijzigd?

In Landerd is het project afgeblazen 1.500 op de 6.400 mensen waren op 1 december 2014 bereid om aan te sluiten = 23,4 %. Te geringe belangstelling. Verliespost van € 90.000,- Moesten er ruim 3000 = 50 % zijn om de financiering bij de bank rond te krijgen..

pag. 5  2e alinea Draadloze technieken zijn relatief goedkoop enz….
Glasvezel is ook nog niet uitontwikkeld( pag. 6 rapport)
Is draadloze techniek uiteindelijk toch in de toekomst de beste en minst dure oplossing?

3e alinea Kosten aansluiting: is dat inclusief werkzaamheden infrastructuur – openbaar groen en aan andere voorzieningen openbare ruimte

- Worden de aansluit- en gebruikerskosten per jaar lager als Boxmeer en St.Anthonis ook mee zouden doen?

- Blijkt uit de uitkomst van de enquête dat voldoende mensen/bedrijven bereid zijn om € 905,00 tot  € 2609,00 voor een aansluiting te betalen?

-  Rapport gaat over de 3 CGM gemeenten.
Hoe staat het met het overleg met Boxmeer en St.Anthonis om ook mee te doen?

Zie ook Conclusie en Advies op pag. 54 van het rapport: Probeer in het Land van Cuijk alle gemeenten gelijk op te laten trekken in e vervolgfase, zodat er een coöperatie gevormd kan worden die het netwerk exploiteert.

Openbaar aanbesteden??  Plan van Aanpakrapport augustus 2013

- pag. 7 rapport: KPN – meerderheidsaandeelhouder van Reggefiber (uitvoerder van glasvezelnetten)  focust op verdere optimalisatie van het kopernet i.p.v. in te zetten op glasezel.  Hoe valt dit te verklaren??


- rapport pag. 39/40 Waarom is bij scenario 1 de investering apart per gemeente CGM lager dan bij CGM samen?  € 23.700.668,-- versus  €25.833.324,--?
Bij scenario 2 is het apart iets duurder.

2

Geen opmerkingen: