21 jan. 2015

Uitnodiging aan de leden van Keerpunt 2010 en andere belangstellenden.

Beste Keerpunt leden,

Gisterenavond (19 januari) is het niet gelukt om alle agendapunten te bespreken i.v.m. met het extra bespreken van diverse thema’s door 4 insprekers/gasten en het gesprek met de burgemeester. Daarom is besloten om het openbaar fractieoverleg  op maandag 26 januari voort te zetten van 17.30 uur tot 18.30 uur in het Stadskantoor Grave. Jullie zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn. De agenda is opnieuw als bijlage toegevoegd. Bespreken raadsagenda. 

Dinsdag 27 januari 2015 in het stadhuis van Grave, aanvang 19.30 uur 

1.  Opening en trekking stemmingscijfer 
2.  Vaststellen agenda 
3.  Vragen 
4.  Algemeen spreekrecht 
5.  Ingekomen stukken en mededelingen 
6.  Vaststellen besluitenlijst van 16 december 2014   

A-stukken 
7.  Vaststelling (paraplu)bestemmingsplan Seksinrichtingen 
8.  Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Grave 2015  

B-stukken 


9.  Rapportage Haalbaarheid Breedband Land van Cuijk 


Met vriendelijke groet,
Hennie Bongers.

Geen opmerkingen: