20 jan. 2015

Twee interpellaties aangevraagd door Keerpunt 2010. Recente ontwikkelingen in zowel Grave en Den Haag noodzaken me om de vragen aan te passen.

Verzoek van Keerpunt 2010

Mijnheer de voorzitter,

Keerpunt 2010 wil twee interpellaties houden in de komende raadsvergadering.

Volgens artikel 38 van het Huishoudelijk Reglement moet het verzoek tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en de wethouders. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.

De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden van de raad, de burgemeester en de wethouders niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.

Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen.

Keerpunt 2010 wil nadere inlichtingen van het college over de volgende zaken:

Enige tijd geleden heeft het college Keerpunt 2010 vragen over het weigeren van een bijdrage van Stichting Gast beantwoord. Keerpunt 2010 stelde drie vragen die summier beantwoord werden.

1. Komt het college met een bed-bad-broodregeling? 

   Nee, in deze wachten wij het beleid van de rijksoverheid af.

2. Waarom werd de aanvraag van stichting Gast niet gehonoreerd? 

  In Grave bestaan geen voorzieningen om asielzoekers buiten het AZC, al dan
  niet tijdelijk, op te vangen. Het beleid is om de opvang van uitgeprocedeerde 
 asielzoekers niet lokaal op te pakken, maar te verwijzen naar landelijke
verantwoordelijkheid en solidariteit. Ook in dit geval houden wij deze beleidslijn aan.

3.     Is er contact geweest met de regionale kerkelijke stichting die opkomt voor de asielzoekers?

Ja, er is contact geweest.

Keerpunt 2010 stelt de volgende verduidelijkingsvragen :

Vragen aan het college

Interpellatie 1.    

Weigeren verzoek stichting Gast.

1. Waarom komt Grave niet met een eigen bed-en broodregeling? Het hebben van een AZC legt, volgens Keerpunt 2010, Grave de plicht op om ook zo'n regeling in Grave te treffen. De burgemeester heeft eerder ook zijn handtekening gezet onder een brief van veel van zijn collega's om in deze voorzieningen te treffen.

2. Wat was precies het verzoek van de Stichting Gast? Ligt Grave in het verzorgingsgebied van deze stichting?

3. Waaruit bestond het contact met het IWAG?

Interpellatie 2. 

Gevolgen faillissement Pantein/Vivent.

Keerpunt 2010 wil het college bevragen over de gevolgen van het faillissement van deze zorginstelling voor cliënten en personeelsleden. Keerpunt 2010 deelt de zorgen van onze collega's uit Cuijk over de situatie dient is ontstaan.
We hebben maandag al vragen gesteld. In de Gelderlander lezen we dat personeel dat ziek thuis zit niet wordt overgenomen door ZuidZorg. Ook lezen we dat het ziekteverzuim rond 15 % ligt.
We willen een nadere toelichting over de gevolgen van het faillissement. Een raadsledennieuwsbrief alleen vinden we niet genoeg.

Geen opmerkingen: