18 jan. 2015

Toegevoegde onderwerpen openbaar Keerpunt 2010 fractieoverleg.


De fractievoorzitter wil de volgende, actuele, onderwerpen toevoegen aan de agenda:
 • Raadsvragen Keerpunt 2010 failliet Pantein/Vivent. De vragen: 
 1. Is de organisatie failliet gegaan door de bezuinigingen?
 2. Waren de problemen al bekend rond de aanbestedingprocedure?
 3. Waren de gemeenten op de hoogte van de financiële problemen?
 4. Is er overleg geweest om er gezamenlijk uit te komen?
 5. Wat zijn de gevolgen voor de Graafse cliënten?
 6. Waarom neemt Zuidzorg maar 80 % over?
 7. Hoe hoog is het bedrag dat "verdiend" is voor Grave door de nieuwe aanbestedingen?

 • "Van achterland naar kloppend hart" De Euregio praat over dit rapport maar wij kennen het nog niet. Op 25 februari wordt o.a. dit rapport besproken in Gaesdonk. Hopelijk krijgen we een versie van dit rapport op tijd om het te bestuderen. De burgemeesters en colleges kennen de inhoud al wel blijkt uit een burgemeestersoverleg in Boxmeer o.l.v. Karel van Soest.
 • Provinciale subsidies: doe subsidies voor wijkraden en verenigingen.
 • Brief Ziggo over glasvezelproject Land van Cuijk.
 • Hoe verder met Wijkraad Binnenstad en Centrummanagement? Kartrekkers, Hester Kruizinga en Nico Schouten, bedanken namens inwoners en ondernemers.
 • Case Ijsseloord Steenoven uit Montfoort voorbeeld voor aanpak Maasfront/industriegebied/Bekaf/Nieuwe Haven. Inzetten Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij, Kamer van Koophandel, Graveon, TBR Land van Cuijk, Industriële Kring Land van Cuijk en Wijkraad Binnenstad.  Ondersteuning KNHM weet heel goed wat er bij komt kijken als je als burger een idee wilt realiseren. KNHM heeft niet alleen jarenlange ervaring met de begeleiding van burgerinitiatieven, we hebben maar liefst 170 adviseurs in huis die op vrijwillige basis bewoners begeleiden. De begeleiding, de kennis en het netwerk van de KNHM helpen je bij het realiseren van bijv. jouw Limes project. Lees meer, (klik) over wat KNHM doet.
 • Onbevredigende antwoorden van het college over het afwijzen bij ondersteuning opvang uitgeprocedeerde asielzoekers. We willen over dit onderwerp een discussie in de raad voeren met de diverse fracties. Er liggen duidelijke gerechtelijke uitspraken waar aan Grave zich ook aan moet houden ondanks het verzet van Teeven Ter informatieGravenaren protesteren tegen uitzetting Afghanen. Een groep mensen uit Grave heeft donderdag geprobeerd om de uitzetting van een Afghaans gezin te voorkomen. Het gezin is uitgeprocedeerd en moet uit het asielzoekerscentrum (azc) in Grave. Veertien actievoerders zijn gearresteerd. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wilde de vader, moeder en vier kinderen donderdag uitzetten. Een groep van ongeveer veertig Gravenaren blokkeerde echter de ingang van het azc. Onder de gearresteerden zitten mensen van de protestante kerk en een raadslid van GroenLinksDe actievoerders zijn samen met het Afghaanse gezin naar het gemeentehuis gegaan om daar te pleiten voor alternatieve opvang. Het gemeentebestuur probeert nog met het COA tot een oplossing te komen voor het dakloze gezin. Publicatie: donderdag 9 februari 2006 Onze interimgriffier Monique Vermaaten heeft op mijn verzoek uitgezocht, in het reglement van orde, hoe ik een vervolg kan geven aan deze onbevredigende antwoorden:
 1. Keerpunt 2010 kan aanvullende vragen stellen.
 2. In de raadsvergadering vragen stellen.
 3. Bij het vasstellen van de agenda in de raadsvergadering een agendapunt toevoegen.
 4. Een interpellatiedebat aanvragen. Dit moet 48 uur van tevoren aangevraagd worden bij de voorzitter.
 • In het fractieoverleg besluiten we welke optie we gaan gebruiken. Eerst gaan we nog proberen meer te weten te komen over deze zaak.
 • Wat is er waar van het gerucht dat er asbest in de Raamdonk is aangetroffen? Uit betrouwbare onderwijskringen gehoord tijdens de reünie van de Wingerd in Cuijk afgelopen vrijdag. Jarenlang was ik daar secretaris.
 • Staan er Graafse ondernemers op een gemeentelijke zwarte lijst die gehanteerd wordt bij aanbestedingen?
 • Vertrek van Jacques Leurs uit de raad. Opvolging door Hennie Bongers. De procedure
 • Inhoud brief naar de provincie over toekomst bestuurlijk Grave.
 • Publicatie van het Rijk over Hoog Water!
 • Publicatie over Visioterrein in Maasdriehoek over toekomst terreinen Oost en West.

Geen opmerkingen: