14 jan. 2015

Raadsinformatie over dreigende huisuitzetting en rechterlijke uitspraak: huisuitzetting gaat niet door!


Geacht raadslid,

Kort nadat ik u namens het college onderstaande e-mail stuurde, kreeg ik een telefoontje van wethouder Henisch. In het kort geding is uitspraak gedaan en de huisuitzetting morgen gaat niet door.
Het leek het college goed om dit nog als aanvullende informatie na te sturen.

Henk Ruijs

Geacht raadslid,

Namens het college stuur ik u het volgende bericht.


Geacht raadslid,

Hedenochtend bent u per e-mail benaderd door mevrouw Bevers van het Landelijk Meldpunt Voorkoming Huisuitzetting. Deze e-mail heeft als onderwerp een dreigende huisuitzetting in Grave. In de e-mail wordt een beroep gedaan op de gemeentelijke zorgplicht voor haar inwoners.  

Deze uitzetting betreft een zaak tussen Mooiland en een huurder. Om privacy-redenen kunnen wij niet gedetailleerd in gaan op de situatie rond dit gezin. Een zaak – dat kunnen wij wel melden – die reeds twaalf en een half jaar speelt en die inmiddels door een onafhankelijke instantie, de rechter, is getoetst. Mooiland is daarbij in het gelijk is gesteld.

In algemene zin zijn de mogelijkheden van gemeenten om bewoners bij problemen te ondersteunen, zodat huisuitzettingen kunnen worden voorkomen, beperkt. De (beperkte) mogelijkheden die wij hebben, zijn bekeken en zijn in deze specifieke situatie niet mogelijk of (niet meer) van toepassing. In het kader van onze zorgplicht hebben wij met Mooiland afgelopen maandag contact gehad over de situatie. Ook is contact gelegd met Maatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De opvang van dit gezin – met name de kinderen – is geborgd. De kinderen zullen in familiekring worden opgevangen.

Zoals gezegd; de rechter heeft uitspraak gedaan en de huisuitzetting mag plaatsvinden. Door de betrokken huurder is een kort geding aangespannen om huisuitzetting te voorkomen. De uitspraak van dit kort geding is op dit moment nog niet bekend.

In algemene zin maken wij ons – net als Mooiland  - zorgen om huisuitzettingen, zeker als er kinderen bij zijn betrokken. Wij zullen met Mooiland opnieuw over dit onderwerp gaan overleggen en ook zullen wij bespreken of in dit specifieke geval de juiste hulp is geboden en of afspraken zijn nagekomen en hoe we soortgelijke gevallen in de toekomst kunnen voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Henk Ruijs
Communicatieadviseur

Geen opmerkingen: