11 jan. 2015

Openbaar fractieoverleg Keerpunt 2010.

maandag 19 januari 2015  -  Stadskantoor Grave 19.30 uur.

1.   Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk de Freese

2.   Vaststellen van de agenda

3.   Ingekomen stukken en mededelingen
Uitnodiging VBG bijeenkomstDialoogsessie en lijsttrekkersdebat: De toekomst van Brabant 4 februari aanstaande (provinciehuis ’s Hertogenbosch)

4.   Verslag van de fractievergadering keerpunt 2010 15 december 2014

5.Burgemeester Lex Roolvink heeft aangegeven als voorzitter van de gemeenteraad, dat hij graag een keer bij een fractieoverleg aanschuift. De nieuwe fracties zijn nu bijna een jaar bezig na de verkiezingen. De burgemeester wil langs komen om ervaringen uit te wisselen. Hij wil ervaren wat er leeft binnen de fracties en waar eventueel verbeterpunten liggen. Een informeel gesprek waarbij fracties ook hun agendapunten kunnen aandragen.

Onderwerpen van de zijde van de burgemeester zijn onder andere:
-
Raadsvergaderingen.
-
Commissievergaderingen.
-
Ondersteuning door de griffier.
-
Faciliteiten raads- en commissieleden.
-
Planning van werkzaamheden.
-
Functioneren agendacommissie, presidium.
-
Rol raad en commissies.

6.Agendapunten / voorbereiding raadvergadering 27 januari aanstaande.
Vanuit de commissies Ruimte (6 januari) en Inwoners en Bestuur (13 januari) kan verslag gedaan worden ter voorbereiding op de raadsvergadering
* Ruimte:
- Vaststelling (paraplu)bestemmingsplan Seksinrichtingen
- Rapportage Haalbaarheid Breedband Land van Cuijk
- Presentatie van de Provincie NoordBrabant over de planstudie N324
*Inwoners en Bestuur:
- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Grave 2015
- (Veer)krachtig bestuur Provincie Noord-Brabant
- Presentatie verrekenmodel CGM
* Eventuele andere te bespreken onderwerpen voor raadsvergadering 27 januari aanstaande

7.   Rondvraag


8.Sluiting;
 Agenda openbare fractievergadering KEERPUNT 2010

maandag 19 januari 2015  -  Stadskantoor Grave 19.30 uur.

1.   Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk de Freese

Vaststellen van de agenda

3.   Ingekomen stukken en mededelingen

4.   Verslag van de fractievergadering keerpunt 2010 15 december 2014

5.Burgemeester Lex Roolvink heeft aangegeven als voorzitter van de gemeenteraad, dat hij graag een keer bij een fractieoverleg aanschuift. De nieuwe fracties zijn nu bijna een jaar bezig na de verkiezingen. De burgemeester wil langs komen om ervaringen uit te wisselen. Hij wil ervaren wat er leeft binnen de fracties en waar eventueel verbeterpunten liggen. Een informeel gesprek waarbij fracties ook hun agendapunten kunnen aandragen.

Onderwerpen van de zijde van de burgemeester zijn onder andere:
-

Raadsvergaderingen.
-

Commissievergaderingen.
-

Ondersteuning door de griffier.
-

Faciliteiten raads- en commissieleden.
-

Planning van werkzaamheden.
-

Functioneren agendacommissie, presidium.
-

Rol raad en commissies.

6.Agendapunten / voorbereiding raadvergadering 27 januari aanstaande.
Vanuit de commissies Ruimte (6 januari) en Inwoners en Bestuur (13 januari) kan verslag gedaan worden ter voorbereiding op de raadsvergadering
* Ruimte:
- Vaststelling (paraplu)bestemmingsplan Seksinrichtingen
- Rapportage Haalbaarheid Breedband Land van Cuijk
- Presentatie van de Provincie NoordBrabant over de planstudie N324
*Inwoners en Bestuur:
- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Grave 2015
- (Veer)krachtig bestuur Provincie Noord-Brabant
- Presentatie verrekenmodel CGM
* Eventuele andere te bespreken onderwerpen voor raadsvergadering 27 januari aanstaande

7.   Rondvraag

8.Sluiting;


Met vriendelijke groet,

Geen opmerkingen: