22 jan. 2015

Stavaza inerpellaties. Ontwikkelingen binnen het Graafse Sociaal Domein:Huishoudelijke Hulp Toelage voor de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert toegekend


Keerpunt 2010 wil a.s. dinsdag een interpellatiedebat houden over de veranderingen in het Graafse Sociaaal Domein. We zijn druk aan het overleggen met diverse mensen binnen en buiten de fractie. Het debat moet vandaag officieel aangevraagd worden.. 48 werkuren voor het debat!

Huishoudelijke hulp voor meer mensen bereikbaar en impuls voor werkgelegenheid


Cuijk/Grave/Mill en Sint Hubert, 13 januari 2015 – De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert kunnen de komende twee jaar gebruikmaken van de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De drie gemeenten vroegen deze subsidie eind vorig jaar aan bij het Ministerie van VWS. Om in aanmerking te komen, stelden de gemeenten samen met de vier zorgaanbieders waarmee zij op dit moment een contract hebben (Tzorg, Buurtdiensten, BrabantZorg en Pantein-Vivent) een plan van aanpak op.

De door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie is bedoeld om extra uren in de huishoudelijke zorg te kunnen inzetten. Hierdoor wordt een stevige impuls gegeven aan de werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen. Bovendien kunnen hierdoor mensen die niet in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar wel behoefte hebben aan huishoudelijke hulp, nu toch ook deze hulp inhuren. Dat biedt hen de mogelijkheid om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De aanvraag voor de HHT van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert is door het Ministerie van VWS gehonoreerd. Hierdoor kunnen deze drie gemeenten gezamenlijk een bedrag van
€ 219.000 per jaar tegemoet zien. Voor Cuijk gaat het om ruim € 116.000, voor Grave om € 50.000 en voor Mill en Sint Hubert om ruim € 52.000. De regeling geldt vooralsnog voor een periode van twee jaar.

Op basis van het plan van aanpak bedraagt het tarief voor huishoudelijke hulp € 23,00 per uur. Een van de voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen is dat de klant bij het inhuren van huishoudelijke hulp zelf ook een bijdrage betaalt. Dit bedrag is vastgesteld op € 10,50 per uur. Het aanvullende bedrag van € 12,50 per uur wordt door de gemeente vanuit de HHT bijgelegd. 

Dankzij de regeling kunnen binnen Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert ruim 25 banen van de huishoudelijke hulpen worden veiliggesteld. Dit omdat de huishoudelijke hulpen het werk in een deeltijdbaan vervullen. Volgens de huidige inschatting kunnen zo’n 110 tot 120 personen uit Cuijk Grave en Mill en Sint Hubert op deze wijze hulp inkopen.Geen opmerkingen: