15 jan. 2015

Ontruiming is voorlopig van de baan. Keerpunt 2010 rekent er op dat het college met Mooiland aan een definitieve oplossing gaat werken!

De rechter heeft  besloten om de ontruiming op te schorten. Hiermee is de ontruiming voorlopig van de baan.

Fikse waarschuwing
Het is een fikse waarschuwing geweest voor alle betrokken partijen. 
Vanuit het meldpunt maken wij naar aanleiding van deze casus graag contact met hulpverleningsinstellingen, overheden en Mooiland over het verbeteren van het vinden van oplossingen voor huurschulden om daarmee huisuitzettingen te voorkomen.

Voorkom huisuitzettingen
Huisuitzettingen hebben ingrijpende gevolgen. De materiële en sociaal-maatschappelijke schade is erg groot. Ingrijpen bij dreigende huisuitzettingen is een effectieve manier om dak- en thuisloosheid en andere maatschappelijke problematieke te voorkomen. Wij maakten voor u daarom een Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen. Deze biedt actuele inzichten over preventie en interventie bij dreigende ontruimingen wegens schulden. (http://eropaf.org/lib/publicaties/Handreiking%20Digitaal%201.0.pdf)

Dank
Namens het gezin wil ik alle mensen die hun steun betuigd hebben hartelijk bedanken.

Hartelijke groet,

Francis Bevers
Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen

Geen opmerkingen: