21 jan. 2015

Ons fractieoverleg van maandag j.l.

Hester Kruizinga verraste Jacques Leurs en Nel Schuts
 met een klankschaal.

"Bedankt voor jullie tomeloze inzet in de raad en daarbuiten"
Onze burgemeester begon zijn tour langs de Graafse fracties met een een uur durend onderhoud met de fractie en onze gasten. Keerpunt 2010 wil "verbinden"  van coalitie en oppositie. Ook willen we de onderlinge verhoudingen verbeteren door o.a. gezamenlijk met alle raadsleden een scholingsprogramma op te zetten. Debattrainingen, inzicht in de cyclus van jaarrekening, kadernota en begroting, communicatie, burgerparticipatie en digitaal raadslid zijn onderwerpen die we in gaan brengen. Ook gaan we weer een poging doen om het overleg van partijvoorzitters van de grond te krijgen. In Cuijk functioneert dat al jaren naar ieders tevredenheid.

De scheidend voorzitter van de Wijkraad Binnenstad, Hester Kruizinga,  onthulde dat ze, als enige binnen het Land van Cuijk, op de kandidatenlijst staat van de SP voor de Provinciale Statenverkiezingen. Weliswaar op een onverkiesbare 34-ste plaats maar veel voorkeursstemmen uit onze regio leveren misschien een Graafse zetel op in Den Bosch. Terloops vroeg ze aandacht voor de jaarvergadering van "haar" Wijkraad volgende week in het Palazzo Theater.
Huis aan huis wordt een flyer bezorgd in de binnenstad. 

Ze was ontstemd dat men in Grave niet op de hoogte is gebracht, door de gemeente, van de provinciale subsidie, in de vorm van Cofinanciering, voor wijk- en dorpsraden en verenigingen voor leefbaarheidsprojecten.

Twee inwoners uit het Buitengebied, wonend aan of bij de Busweg, hielden een vlammend pleidooi voor het verglazen van het Buitengebied. Voor de leefbaarheid van het Buitengebied is het noodzakelijk heel Grave te verglazen. We adviseerden om gebruik te maken van het spreekrecht in de raadsvergadering a.s. Dinsdag. Domotica, ouderenzorg, digitalisering, Skype, videoconferenties en thuiswerken schreeuwen om afscheid te nemen van de ouderwetse telefoonlijnen. We moeten wel de risico's helder in beeld krijgen. Grave moet tegelijk optrekken met Cuijk, Miil, Boxmeer en Sint Anthonis.

Twee leden van de klankbordgroep, die mee hebben gepraat over de aanpassingen aan de provinciale N weg, pleiten nogmaals om de groep weer bij elkaar te roepen om toch verbeteringen zoals stil asfalt, verdiept aanleggen en groene golf van verkeerslichten aan Den Bosch voor te leggen. Nel Schuts wees er op dat Landerd ook eerst met de burgers heeft overlegd. We gaan in de raad voor nader overleg pleiten. Onze voorzitter bepleitte een gesprek van wethouder Daandels met Den Bosch over de ruimte die er nog is voor verbeteringen. In Cuijk hebben ze met de Hapse Baan ervaren dat Den Bosch weinig toeschietelijk is.Geen opmerkingen: