19 jan. 2015

Mijn "vakbond" schrijft!

Vrees raadsleden komt uit: geen greep op regionale samenwerking nieuwe taken

DEN HAAG - De gemeenteraad staat buitenspel bij de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Volkskrant vandaag heeft gepubliceerd.
Uit het onderzoek van de Volkskrant naar de 264 samenwerkingsverbanden bij de inkoop van zorg wordt duidelijk dat gemeenteraden buitenspel staan bij de inkoop van thuiszorg, jeugdzorg en de sociale werkvoorziening. Raadsleden zeggen nauwelijks tot geen invloed te hebben op de afspraken die hun wethouders in de regio maken.
De uitkomsten van het onderzoek van de Volkskrant maken de vrees die raadsleden vorig jaar uitten  - voor de overdracht van de nieuwe taken van Rijk naar gemeenten- waar. Toen vreesde 7 op de 10 raadsleden dat het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen een bedreiging vormt voor de lokale democratie. Dit bleek uit een Onderzoek onder Raadsleden van Raadslid.Nu door Overheid in Nederland onder alle raadsleden, naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling.
Democratische controle staat in kinderschoenen
De regels die de macht van raadsleden moeten waarborgen bij regionale samenwerking zijn een papieren tijger, vindt directeur Henk Bouwmans van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Hij bevestigt het beeld dat opdoemt uit het Volkskrant-onderzoek. 'De middelen voor democratische controle op afspraken in regionale samenwerkingsverbanden staan nog in de kinderschoenen.'
Stappenplan voor meer greep op regio
Raadslid.Nu ondersteunt raadsleden met instrumenten en adviezen om meer grip te krijgen. Zo heeft Raadslid.Nu vorige maand een format voor verbonden partijen uitgebracht. Het format verbonden partijen biedt een kort en overzichtelijk stappenplan met twaalf onderdelen om als raad en raadsleden meer grip en daarmee invloed te krijgen op financiële en bestuurlijke afspraken die in regionaal verband worden gemaakt. Verder doet Raadslid.Nu ook een beroep op bestuurders en ambtenaren om de informatievoorziening aan de raad te verbeteren.
Gebruik Rekenkamer
Daarnaast adviseert Raadslid.Nu gemeenteraden ook om de hulptroepen te versterken. Voor de controle op regionale samenwerking is het verstandig om meer gebruik te maken van de kennis en expertise van de lokale rekenkamer. "De zorg en ondersteuning van kwetsbare groepen inwoners is in het geding. Het is belangrijk dat de raad daarom meer greep en invloed krijgt op de regionale afspraken over de nieuwe taken. Als dat niet gebeurt, verliest de raad het krediet van de samenleving', reageerde Bouwmans vanochtend in de uitzending van BNR Nieuwsradio. Het gehele fragment is hier terug te luisteren.
Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 15 januari 2015.

Geen opmerkingen: