14 jan. 2015

Landelijk Meldpunt voorkomen huisuitzetting: Mooiland zet morgen gezin op straat!

Mooiland ontruimt morgen een gezin met jonge kinderen op basis van onregelmatig betaalgedrag. Mooiland heeft het gezin niet aangemeld binnen het netwerkoverleg waarin netwerkpartners met elkaar casussen bespreken en niet gemeld bij de gemeente Grave.

Pas afgelopen donderdag werd wethouder Anja Henisch van de gemeente Grave door het Meldpunt huisuitzetting geconfronteerd met de ontruiming die morgen plaatsvindt. De gemeente en haar maatschappelijke partners blijken niet te zijn geïnformeerd door Mooiland. Professionele hulpverlening aan het gezin is hierdoor uitgebleven.

Het gezin klopte wel aan bij Plangroep maar werd niet geholpen omdat zij zelfstandig ondernemers zijn. Het gezin heeft haar betalingsproblemen voor dit moment opgelost maar heeft dringend professionele ondersteuning nodig! Op dit moment is er GEEN huurachterstand!

Het Eropaf-team is niet geïnformeerd en heeft dus geen hulp kunnen bieden. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin is niet geïnformeerd over de op handen zijnde ontruiming.

Wat is de waarde van de samenwerkingsovereenkomst tussen Mooiland en de gemeente Cuijk? Waarom klopte Mooiland niet bij de gemeente aan? Nu is er een zeer onwenselijke situatie ontstaan, namelijk de uitzetting van ouders met jonge kinderen. Vroegtijdige signalering had dit kunnen voorkomen!

De naam Mooiland werd ooit "aangepakt".

Wat is de waarde van?

“”Als er hulp nodig is, zorgen gemeenten in het Land van Cuijk er voor dat deze zo vroeg en dichtbij mogelijk wordt geboden door outreachend te werken en via bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin. Doel is dat mensen zo snel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. De hulp wordt in principe ambulant geboden en is gericht op uitstroom. De nazorg moet goed geregeld zijn; om te voorkomen dat mensen terugvallen, kan een vinger aan de pols nodig zijn. Zo wordt voorkomen dat huishoudens alsnog ontsporen, schulden ontwikkelen of dakloos raken. Vroegtijdige signalering van problemen bij kwetsbare doelgroepen wordt nagestreefd om zoveel mogelijk afglijden te voorkomen. “

Dit gezin is geen hulp aangeboden!!!! Wie helpt mee de ontruiming te voorkomen?

Burgemeester, wethouders, gemeente Grave ik doe een dringend beroep op uw zorgplicht voor uw inwoners!

Francis Bevers
Landelijk meldpunt voorkomen huisuitzetting
P.S. Fractievoorzitter Jacques Leurs neemt contact op met het landelijk meldpunt en stelt, met spoed, raadsvragen. ook wordt de pers geïnformeerd. Die vandaag nog beantwoord moeten worden. We houden U op de hoogte.

Laatste nieuws: 
  • vanmiddag is er een kort geding om 15.00 uur om de huisuitzetting te voorkomen. 
  • "de gemeente Grave kan niks doen aan deze praktijk van deze sociale verhuurder".
  • "Stop maar met je bedrijf" werd er gezegd door ingeschakelde instanties. "Dan is er wel hulp mogelijk".
  • Er komt vandaag nog een raadsledeninformatiebrief over deze kwestie is me zojuist vanuit het stadhuis medegedeeld.

Geen opmerkingen: