16 jan. 2015

Los nieuws: Weer geen vooroverleg geweest met klankbordgroep. Gemeente heeft nog geen actie ondernomen richting vertrokken centrummanager.

Vandaag werd me duidelijk, na het lezen van de E-Gelderlander en de brief van Graeft Voort dat het collge met de de twee klankbordgroepen geen vooroverleg gehad heeft. Waarom gebeurt dit? Waarom schoffeert het college deze leden van de klankbordgroepen? 

In het openbaar fractieoverleg willen we het daar indringend over hebben. We hopen van beide klankbordgroepen leden te spreken om hun reactie te horen.

De burgemeester is die avond onze welkome gast.

Geen opmerkingen: