3 jan. 2015

Keerpunt 2010 stelt vragen n.a.v. Collegebesluit en gerechtelijke uitspraak.

Keerpunt 2010 vraag 1/1/2014:
Bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Omdat er nog geen gemeentelijk standpunt bekend is over een bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers vraagt Keerpunt 2010 aan het college hun standpunt. Komt het college met een bed-bad-broodregeling? Waarom werd de aanvraag van stichting Gast niet gehonoreerd? Is er contact geweest met de regionale kerkelijke stichting die opkomt voor de asielzoekers? 

Dit naar aanleiding van een recentelijk collegebesluit.

Aanvraag van stichting GAST voor het ondersteunen van een asielzoeker.  

Akkoord gaan met het verzoek van stichting GAST om staatssecretaris Teeven een brief te sturen. Niet akkoord gaan met het verzoek van stichting GAST om de tijdelijke opvang voor een uitgeprocedeerde asielzoeker 
lokaal op te pakken. 

Samenvattend advies

Stichting GAST (Geef Asielzoekers een Toevlucht) uit Nijmegen vraagt aandacht voor de situatie van een uitgeprocedeerde asielzoeker die in het AZC Grave heeft verbleven. St. GAST vraagt ten eerste om tijdelijke opvang van de asielzoeker in Grave.Ten tweede vraagt St. GAST om haar aanvraag voor Rijksvang middels een brief aan staatssecretaris Teeven actief te ondersteunen.
Geen opmerkingen: