8 jan. 2015

Iets voor Grave?

In de nieuwe Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeente van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Tevens bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. De Atlas biedt zo een schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de Nederlandse gemeenten.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in nog meer detailinformatie voor een specifieke gemeente is maatwerk mogelijk. Met een detailrapportage voor een specifieke gemeente of regio (ook mogelijk voor gemeenten die niet in de Atlas staan) kan bijvoorbeeld inzicht ontstaan in de optimale schaal van een gemeente. Een maatwerkanalyse levert bovendien verklaringen op voor de relatieve positie van een gemeente op een bepaald thema, en een optimaal beleidsrecept om die positie te kunnen verbeteren. Ook zijn detailanalyse op wijk- buurt en straatniveau mogelijk.

Neem voor meer informatie over specifiek onderzoek voor gemeentencontact op met een van onze onderzoekers.

Geen opmerkingen: