4 dec. 2014

Voorzitter Wijkraad Graafse Binnenstad schrijft: platanen (uit Gassel) niet naar het Binnenhof. Kluit is te groot.

Met de aanwonenden en de Wijkraad Graafse Binnenstad wordt nog nader overlegd over welke bomen er nu geplaatst gaan worden!

Op de verkiezingsdag van de Graafse gemeenteraad 2010 werden de platanen uit de Hofpleingrond gehaald. Ze zouden in bakken geplaatst worden in de Driessen tuinen zodat de wortels niet te groot konden worden. Ze komen ergens terug in Grave werd toen gezegd. 

Foto: uit mijn fotoarchief.
Hierbij wil ik je meedelen dat het Binnenhof er mooi uitziet! Dat is wel de algemeen heersende mening onder de bewoners van onze binnenstad. 

Maar tegelijkertijd druppelen bij de wijkraad de vragen binnen over de beloofde plaatsing van de 11 platanen. Vriendelijk verzoek dan ook:

 1. kan je ons meedelen wanneer  de 11 platanen op het Binnenhof worden
     geplaatst?
Platanen in de winter
Foto: Hester Kruizinga
 2. wat is de reden dat het muurgedeelte naast het pand op de hoek nog
     steeds niet is geplaatst?

 3. wanneer wordt daar het muurgedeelte geplaatst? Zoals je weet was de
    herplaatsing van “De muur” (en niet slechts een stuk daarvan) op hoogte
    van 1.80 mtr. voorwaarde voor evt. intrekken van ons burgerinitiatief.

    Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

    Hester Kruizinga
   
    Wijkraad  Binnenstad Grave


Platanen in mei 2013
Foto's Hester Kruizinga

De reactie op de eerste vraag vanuit het gemeentehuis:

De eerste vraag is helaas was gecompliceerder. Onlangs zijn wij samen met
een bomendeskundige ter plaatse geweest bij deze platanen. Daarbij is o.a.
gekeken wat de huidige kluit van de boom is. Wij hebben geconstateerd dat
de platanen zowel boven- als ondergronds de afgelopen jaren flink zijn
gegroeid. Dit leidt er nu toe dat de kluit van deze platanen te groot is
voor een duurzame inrichting van het Binnenhof en dat er een ander type
boom zal moeten worden gekozen.

P.S. reactie fractievoorzitter Keerpunt 2010:


  • Worden we met zijn allen met een "kluitje" het riet ingestuurd? 
  • De voorzitter van de Wijkraad Binnenstad heeft het college er regelmatig op gewezen dat de Hofpleinplatanen te groot worden voor het Binnenhof. 
  • Keerpunt 2010 heeft regelmatig gevraagd over de STAVAZA van de Hofplein platanen. 
  • In het begin werd zelfs gezegd dat ze in de Hoofschestraat zouden komen. 
  • Ik vrees dat ze op de Driessen blijven tot Sint Juttemis.

Geen opmerkingen: