11 dec. 2014

Vitaal Brabant. Brief van Grave. Onze inbreng was klaar!

Keerpunt 2010 inbreng: brief naar de provincie!

Omdat er te weinig tijd was komt dit terug in een extra raadsvergadering in januari 2015.

Alvorens met elkaar in debat te gaan wil ik de volende vragen stellen n.a.v. de stukken.

In september 2013 hebben de raden en de colleges uit het Land van Cuijk aangegeven meer ondersteuning op inhoud en kennis of expertise maar ook met financiele middelen te willen. Wat is de reactie van de provincie geweest?

In september 2014 reageert de burgemeester van Boxmeer namens het regieteam raden en de vijf colleges op de brief van 27 maart m.b.t. Veerkrachtig Bestuur.

Op 22 september biedt de gedeputeerde staten van noord-brabant hun visie aan op Veerkrachtig Bestuur onder de veelzeggende naam: "leiderschap en dienstbaarheid, samen op weg naar een Veerkrachtig Bestuur voor Brabant". De aanpak van het college noemen ze vernieuwend. Een manier die past bij onze netwerksamenleving. Men roept op om het openbaar bestuur zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren en nieuwe vormen van lokale democratie te ontwikkelen.

Ter inspiratie wordt een onderzoek van professor Toidoir bijgevoegd en een essay van professor Bijleveld.

Op de website is een op Grave toegesneden kaartenbak te zien aan bewegingspatronen van burgers.

In de visie heeft men het over: slagkracht, democratie, experimenteerruimte en betrokkenheid.

In de samenvatting worden alle gemeenten opgeroepen om over de vraag: "Welke kansen missen we ?' na te denken en te discussieren.

Recentelijk heeft de fractievoorzitter van het CDA op persoonlijke titel een behartenswaardige opinie bijdrage gepubliceerd in de Gelderlander over de toekomst van het Land van Cuijk.

Vandaag nog lezen we in dezelfde Gelderlander dat de ondernemingsraden van Boxmeer en Sint Anthonis het betreuren dat de samenwerking niet geintensiveerd wordt.

De burgemeesters doen uitspraken dat we het niet meer over de vorm moeten hebben maar over de inhoud...Dit vinden we meer een verdeel en heers mentaliteit. Dat niet meer van deze tijd is.

Keerpunt 2010 vindt het te mager om alleen in deze commissie over het antwoord aan de provincie te hebben.

We willen in januari uitvoeriger in de raad over de Graafse reactie discussieren. De regieraad heeft geen officiele status en de stukken van de provincie zijn nooit besproken in het openbaar besproken.

Geen opmerkingen: