15 dec. 2014

Openbaar fractieoverleg Keerpunt 2010 in het kantoor van Ben Litjens.

Agenda openbare fractievergadering KEERPUNT 2010

maandag 15 december november 2014  -  Kantoor bedrijf Ben Litjens in Escharen 19.30 uur1.   Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk de Freese

2.   Vaststellen van de agenda

3.   Ingekomen stukken en mededelingen

4.   Verslag van de fractievergadering keerpunt 2010 24 november jl.

5.Agendapunten / voorbereiding raadvergadering 25 november aanstaande.

B stukken:
  • Motie gevel stadhuis
  • Cultuurhistorische Waardenkaart
  • LOG Graspeel
  • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
  • Afronding deelprojecten binnen IGP Velp.
  • Belastingtarieven
  • Subsidie Uitvoering IDOPS 2013
  • 2e Bestuursrapportage
  • Bezuinigingstaakstelling begroting 20150n.a.v. motie 7.

Vanuit de commissies Ruimte en Inwoners en Bestuur kan verslag gedaan worden ter voorbereiding op de raadsvergadering

6 Rondvraag

7.Sluiting;


Met vriendelijke groet,
Hennie Bongers (secretaris).

Geen opmerkingen: