17 dec. 2014

Kern met pit: Grave!


Stem op het Graafse project Kern met Pit!  Klik op de link hiernaast!


Deelnemersgroep

Naam: 
Stichting Wijkraad Binnenstad Grave
Doelstelling: 
De wijkraad Binnenstad Grave stelt zich ten doel het woon-, werk-, en recreatieklimaat van de Binnenstad te bevorderen en te verbeteren, alsmede te stimuleren tot initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van de oude Binnenstad behouden blijven.
Hoe lang bestaat de groep: 
Sinds 2008
Soort groep: 
Buurtvereniging
Aantal leden: 
3 Bestuursleden en minstens 100 projectdeelnemers

Projectomschrijving

Naam kern: 
Grave
Aantal inwoners in kern: 
1330
Gemeente: 
Gemeente Grave
Provincie: 
Noord-Brabant
Doelstelling: 
In de binnenstad wonen en werken veel mensen bijeen. Het is wenselijk om meer groen aan te planten zodat de leefomstandigheden in het centrum verbeteren. In een stad ligt de gemiddelde temperatuur enkele graden hoger; in de zomer zorgen planten door de opname van water en verdamping voor afkoeling.
Beginsituatie: 
De vestingstad Grave heeft een compacte historische binnenstad waar weinig ruimte is voor groen en natuur. Het centrum is een dynamisch geheel met bewoners, ondernemers, horeca en toerisme. In een groene landelijke omgeving met de rivier de Maas, weilanden en bos is het ontbreken van natuur in het hart van Grave een groot contrast. Door nieuwbouw en inbreiding is sprake van voortschrijdende verstening. De inwoners ontberen de natuur dicht bij huis.
Verbeteringen voor de woonomgeving: 
In de binnenstad wonen en werken veel mensen bijeen. Het is wenselijk om meer groen aan te planten zodat de leefomstandigheden in het centrum verbeteren. In een stad ligt de gemiddelde temperatuur enkele graden hoger; in de zomer zorgen planten door de opname van water en verdamping voor afkoeling. Daarnaast ontstaat er een bijzonder ecosysteem. De beplanting trekt vogels, bijen, en vlinders aan waar de bewoners weer van genieten.
Onderdeel van een groter geheel: 
In samenwerking met de gemeente Grave, het centrummanagement en ondernemersvereniging Graveon wordt toegewerkt naar de realisering van het plan Groen Grave. Dit plan omvat concrete voorstellen om in de binnenstad van Grave meer beplanting toe te passen waardoor de natuur een belangrijke plaats in gaat nemen.
Bewoners die voordeel hebben van uw project: 
In het centrum van Grave zullen velen voordeel hebben van het project. Niet alleen de bewoners, maar ook de bewoners van het centrum die tegelijkertijd ondernemer zijn. Ondernemers die elders wonen en overdag werken in Grave hebben tevens baat bij een groenere omgeving. Daarnaast is het plan van belang voor de jeugd uit de binnenstad; educatie is hierbij een belangrijk item.

Afbeeldingen

Geen opmerkingen: