9 dec. 2014

Keerpunt 2010 heeft schriftelijk 18 vragen over de tweede bestuursrapportage 2014 ingediend.

Vragen tweede bestuursrapportage van Keerpunt 2010.
1. Klopt het dat het financieel perspectief een negatief saldo van 104.000 euro oplevert?
2. Van welke ruimte in de Brede School is de huur opgezegd?
3. Het aantal huwelijken blijft achter bij de verwachtingen? Kan de hoogte van de leges voor een huwelijksvoltrekking er mee te maken hebben?
4. We willen een overzicht van de gegrond verklaarde juridische procedures omdat er een overschrijding is van de gemaakte kosten.
5. Waarom is er een storting van 30.000 euro in de voorziening rioolbeheer gedaan? Nu wil het college er 2 miljoen uithalen! Was die storting wel nodig?
6. Waarom is er geen geld gereserveerd om de speeltoestellen te inspecteren en te onderhouden?
7. Waar uit bestaan de wijzigingen met het Lokaal Platform? Wie zitten er nu in?
Wat doet dit Platform?
8. Wanneer krijgen we voorstellen te zien hoe het watertoerisme gestimuleerd wordt?
9. Het project snipperuren zou 125.000 euro opbrengen. Er wordt nu 108.000 euro afgeboekt? Welk bedrag verwacht het college in 2015 binnen te halen nu het project weer opgestart is? Aan externe inhuur zijn we al 18.000 euro kwijt. Het zoe toch kosten neutraal worden uitgevoerd?
10. Wanneer verwacht het college pachtgronden en een gedeelte van de geluidswal Kooikersweg aan ondernemers te kunnen verkopen?
11. Wanneer komt het college met voorstellen over startersbeleid dat met Graveon wordt opgezet?
12. Heeft de daling van het aantal begrafenissen te maken met de hoge grafrechten? Graag overzicht van de hoogte van omliggende gemeenten!
13. Hoeveel  huishoudens hebben op basis van herbeoordeling "oude" indicaties een lagere vergoeding voor hulp bij het huishouden gekregen. Het college raamt 150.000 euro af. Dat moeten de mensen toch merken!
14. Wat gebeurt er met het budget van 30.450 euro dat uit het gemeentefonds afkomstig is voor faciliteitenbesluit opvangcentra?
15. Klopt het dat alle ambtenaren een eindejaarsuitkering van 350 euro krijgen?
16. Wanneer krijgt de raad een collegevoorstel om de gebouwen en ondergrond met betrekking tot de bedrijfsvoering niet over te dragen aan CGM.
17. Waarom worden diverse schadevergoedingen aan wegen niet door de verzekering vergoed?
18. Bij de post kinderopvang waren huuropbrengsten begroot? Waarom worden er geen inkomsten verwacht?
Verstuurd vanaf mijn iPad

Geen opmerkingen: